Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Categories
Vesti iz Sokoja

AMUS NE PLAĆA SRPSKIM MUZIČKIM AUTORIMA NAKNADE OD 2019. GODINE

Neobičan problem se dešava na području naplate autorskih prava u našem regionu. Organizacija za zaštitu autorskih prava iz BIH, AMUS, iz nepoznatih razloga prestala je sa plaćanjem svojih obaveza prema drugim organizacijama u regionu od 2019. godine.

Tim povodom, direktor Sokoja, Dejan Manojlović, u izjavi za Srpskainfo.com objašnjava na koji način srodne organizacije pokušavaju da prevazidju ovaj problem.

sokojAsset 2

AMUS NE PLAĆA SRPSKIM MUZIČKIM AUTORIMA NAKNADE OD 2019. GODINE

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Vesti iz Sokoja

OBELEŽEN DAN SOKOJA

U petak, 11. februara obeležen je Dan Sokoja. Na svečanosti kojom je obeleženo 72 godine rada Organizacije muzičkih autora Srbije, prisustvovali su članovi upravljačkih organa kao i brojni gosti i partneri.

Jedni bez drugih nismo ništa, a jedni s drugima možemo mnogo”, izgovoreno je krajem osamdesetih godina na sastanku Međunarodnog saveta muzičkih autora (CISAC), ali bi se ove reči mogle uzeti i kao moto oko kojeg su počeli da se okupljaju kompozitori posleratne Jugoslavije.

Odmah posle Drugog svetskog rata, 1945. godine , konstituisana su tri udruženja kompozitora – Srbije, Hrvatske i Slovenije a nešto kasnije i Makedonije. Već 1946. godine je održana konferencija na kojoj je postignut sporazum o izgledu budućeg saveza, koji bi težio razvijanju jugoslovenske muzike u zemlji i njenoj promociji u inostranstvu, kao i regulisanju autorskog prava.

Tako je Prvi kongres kompozitora i muzičkih pisaca Jugoslavije  održan 12. i 13. februara 1950. u Beogradu u svečanoj sali Muzičke škole „Stanković”, postao osnivački kongres SAKOJ-a. Zabeleženo je da je Kongresu prisustvovalo 120 delegata kompozitora iz svih republičkih udruženja, kao i gosti i zainteresovani posmatrači iz kulturnih, naučnih i prosvetnih vlasti.

Ova organizacija je tokom proteklih 7 decenija pretrpela mnogobrojne transformacije koje su vezane za metamorfozu društvenog i državnog uređenja zemlje u kojoj je ova institucija funkcionisala – Jugoslavije, a potom Srbije.

Danas je zaštita autorskih prava dominantan aspekt u radu Sokoja. Ali, različite aktivnosti  i manifestacije koje je Sokoj inicirao, podržavao ili u njima učestvovao, oslikavaju  strategiju njegovog delovanja na polju kulturne politike i njegov značaj u stvaranju povoljnog okruženja za muzičko stvaralaštvo u različitim žanrovskim sferama.

Prisutnima su se obratili direktor Sokoja, Dejan Manojlović kao i predsednik Upravnog odbora, Nikola Čuturilo, osvrnuvši se na protekle dve godine koje su svima poremetile planove i omele u ostvarivanju zadatih ciljeva. U hodu su menjani prioriteti koje su nametale date okolnosti. Najveći gubitak koji je Sokoj pretrpeo je odlazak članova čiji će muzički rukopisi tek nedostajati. Muzika, kao grana umetnosti koja svoju najveću vrednost ima u živoj komunikaciji, u tom obliku je zaćutala i prešla u virtuelnu realnost. U nadi  da je taj loš period iza svih nas i da ćemo se uskoro svi vratiti u normalne radne i kreativne tokove, emitovan je video film kao In memoriam svim članovima i istaknutim muzičarima koji nisu više sa nama.

sokojAsset 2

OBELEŽEN DAN SOKOJA

OBELEŽEN DAN SOKOJA
Categories
Vesti iz Sokoja

IN MEMORIAM PREDRAG VRANEŠEVIĆ

Sa žaljenjem smo primili vest da je osnivač Laboratorije zvuka, velikan novosadske muzičke scene Predrag Vranešević, preminuo u 76. godini u Novom Sadu, nakon duge i teške bolesti.

Vranešević ostaje upamćen kao jedna od najkreativnijih ličnosti moderne novosadske kulturne scene, koja se formirala tokom šezdesetih i sedamdesetih, inspirisana podjednako popularnom muzikom svog doba i avangardnom umetnošću. Njegov veliki opus obuhvata inovativnu rok, filmsku i pozorišnu muziku, kao i scenska dela.

Vranešević je pisao muziku za pozorište, sarađujući između ostalih reditelja i sa Dejanom Mijačem, Dimitrijem Đurkovićem, Vidom Ognjenović, Paolom Mađelijem i Duškom Jovanovićem, u predstavama „Smrt trgovačkog putnika”, „Oluja”, „Prenoćište”, „Obešenjak” i drugim.

Samostalno ili sa bratom je pisao muziku za uspešne i nagrađivane filmove „Splav Meduze”, „Oktoberfest”, „Još ovaj put”, „Pun mesec nad Beogradom”, „Original falsifikata”, „Kraj rata”, kao i „Artificial Paradise / Umetni raj”, koji je poslednji film iz Jugoslavije prikazan na Kanskom festivalu.

Publika takođe pamti njihovu muziku za popularne televizijske serije „Poletarac”, „Fore i fazoni”, „Varošarije”, „Priče iz Nepričave”.

Za umetnički rad i doprinos Vranešević je nagrađen „Bronzanim zmajem” u Krakovu, kao i  zlatnom medaljom i nagrade za životno delo na Festivalu dokumentarnog i kratkog igranog filma u Beogradu.

U ime članova Sokoja, porodici i prijateljima upućujemo izraze saučešća.

sokojAsset 2

IN MEMORIAM PREDRAG VRANEŠEVIĆ

IN MEMORIAM PREDRAG VRANEŠEVIĆ
Categories
Vesti iz Sokoja

KONKURS FONDA ZA KULTURNA DAVANJA

 Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije

K O N K U R S

za dodelu  sredstava iz Fonda za kulturna davanja u cilju finansiranja i sufinansiranja projekata iz oblasti domaćeg muzičkog stvaralaštva

Predmet konkursa su projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju – Organizaciji muzičkih autora Srbije. Prednost imaju projekti koji uključuju dela više autora. Konkurs se raspisuje na osnovu člana 34. a u skladu sa članom 55. Statuta Sokoja, prema kriterijumima predviđenim članom 13.6. Plana raspodele. Projekti moraju da budu realizovani i opravdani do 31. decembra 2023. godine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Oblasti i kriterijumi koji su konkursom obuhvaćeni:

–               muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);

–               koncertno izvođenje (stimulacija koncertnog izvođenja domaćeg stvaralaštva);

–               muzičke manifestacije (organizovanje festivala/koncerata, tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, savremeno i tradicionalno i sl.);

–               muzičko izdavačka delatnost (izdavanje kompakt diskova, digitalnih izdanja,  objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju:

–     pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja postoje najmanje 2 godine i imaju iskustvo i kapacitet za realizaciju programa za koji podnose prijavu i

–     fizička lica sa državljanstvom na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači i drugi korisnici repertoara koji ne izvršavaju zakonske obaveze prema Sokoju.

Ansambli mogu konkurisati samo ukoliko imaju status pravnog lica.

Napomena: Odobrena sredstva se uplaćuju isključivo na račun podnosioca projekta.

Podnosilac projekta dužan je da popuni onlajn (ili online) formular – konkursnu prijavu  i tom prilikom, prateći uputstva koja će dobiti odmah nakon podnete onlajn (online) prijave, potrebno je da dostavi:

–               radnu biografiju ili referentne podatke o instituciji koja konkuriše;

–               relevantnu preporuku (za podnosioca projekta koji prvi put konkuriše preporuka je obavezna);

–               pismenu izjavu da je obavestio autora/nosioce autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela koje je sadržano u programu/projektu, ukoliko se radi o koncertnom izvođenju;

–               saglasnost autora/nosilaca autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela, ukoliko se radi o izdavačkoj delatnosti.

Konkursni   formular može se  popuniti na  sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje.Takođe, neće se razmatrati  prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu u skladu sa uslovima konkursa. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Konkursna prijava (popunjen formular) i priložena dokumentacija, mogu se podnositi isključivo popunjavanjem  onlajn (online) formulara, na sajtu Sokoja.

Poslednji dan za popunjavanje konkursnih prijava i prilaganje propratne dokumentacije je 04. mart 2022. godine do ponoći.

Kontakt osobe za sve dodatne informacije su: Svetlana Slavnić, tel: 011/4033-144, mob: 064/8051840, imejl: svetlana.slavnic@sokoj.rs

Marko Papović, tel:011/4033-166,mob:064/8051864, imejl: marko.papovic@sokoj.rs

sokojAsset 2

KONKURS FONDA ZA KULTURNA DAVANJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Vesti iz Sokoja

USPEŠNO OBNOVLJENI SERTIFIKATI ISO 9001 I ISO 27001

Nakon nezavisne eksterne provere, Sokoj je uspešno resertifikovao sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013.

Tokom novembra 2021. godine sprovedena je provera integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta i bezbednosti informacija, od strane kompanije SGS, svetskog lidera za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju.

Od uspostavljanja sistema mendžmenta kvaliteta i bezbednošću informacija 2018. godine, Sokoj kontinuirano radi na unapređenju poslovnih procesa i odgovornom pristupu poslovanju, brinući o zadovoljstvu autora i korisnika Sokoja.

 

sokojAsset 2

USPEŠNO OBNOVLJENI SERTIFIKATI ISO 9001 I ISO 27001

USPEŠNO OBNOVLJENI SERTIFIKATI ISO 9001 I  ISO 27001
Categories
Vesti iz Sokoja

DIREKTOR MANOJLOVIĆ O STRATEGIJI NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA

Portal Headliner objavio je razgovor sa direktorom Sokoja, gospodinom Dejanom Manojlovićem o usvojenoj strategiji izrade novog informacionog sistema.

sokojAsset 2

DIREKTOR MANOJLOVIĆ O STRATEGIJI NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Vesti iz Sokoja

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE SOKOJA

Na sednici održanoj 17. decembra 2021. godine, Upravni odbor Sokoja je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice aktuelnog saziva Skupštine, koja će se održati elektronskim putem, 26. decembra 2021. godine.

Na dnevnom redu sednice Skupštine, između ostalog, biće i usvajanje Strategije razvoja informacionog sistema Sokoja kao i usvajanje izmena i dopuna važećeg Plana raspodele.

Materijal za sednicu možete pronaći na portalu za autore.

Imajući u vidu važnost tema o kojima će se raspravljati, pozivamo članove aktuelnog saziva Skupštine da u što većem broju uzmu učešće u radu sednice, kako bi doprineli kvalitetu diskusije.

sokojAsset 2

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Vesti iz Sokoja

POZIV NA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE SOKOJA

Na sednici Upravnog odbora Sokoja, održanoj 02. decembra 2021. godine, doneta je odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine Sokoja.

Imajući u vidu da su se stekli uslovi za održavanje uz fizičko prisustvo, sednica aktuelnog saziva Skupštine Sokoja je zakazana za 12. decembar 2021. godine u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, sa početkom u 13 časova.

Na dnevnom redu sednice Skupštine, između ostalog, biće i usvajanje Strategije razvoja informacionog sistema Sokoja kao i usvajanje izmena i dopuna važećeg Plana raspodele.

Pozivamo članove aktuelnog saziva Skupštine da u što većem broju uzmu učešće u radu sednice, kako bi doprineli kvalitetu diskusije. 

Tokom sednice obavezno je poštovanje preventivnih protivepidemijskih mera a naročito nošenje maski i držanje fizičke distance. 

 

 

sokojAsset 2

POZIV NA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Vesti iz Sokoja

SOKOJ NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI

Organizacije muzičkih autora iz regiona dva puta godišnje prave konferencije kako bi unapredile zajedničke odnose. Zbog pandemije korone prekinut je kontinuitet sastanaka, a ove godine dvodnevnu konferenciju organizuje crnogorsko udruženje PAM u hotelu Ridžent Porto Montenegro. Organizacija muzičkih autora iz Srbije Sokoj, Sazas Slovenačko društvo, HDS ZAMP hrvatsko društvo, AMUS BIH društvo, ZAMP Makedonija, crnogorski PAM pokušaće da reše aktuelne probleme koje imaju u bilateralnim odnosima. Budući da je srpsko-hrvatski jezik dobro razumljiv u čitavom regionu veliki je broj autora koji svoje tekstove pišu na njemu.

– Mi iz Sokoja želimo da na konferenciji čujemo mišljenja naših kolega iz regiona, povodom zakona o autorskom i srodnim pravima, koji će uskoro biti donešen i u Srbiji. Hrvati i Slovenci su već doneli takve zakone i usaglasili ih sa direktivama EU. Oni već par godina imaju zakone koje ćemo mi tek sada usvajati.Zato nam je njihovo iskustvo u ovoj oblasti dragoceno. I u Crnoj Gori se menja ovaj zakon tako da će konferencija za sve učesnike biti veoma korisna, a najveći benefit trebalo bi da imaju kompozitori, tekstopisci i aranžeri iz našeg regiona – rekao je Dejan Manojlović, direktor Sokoja.

(Tekst prenet iz časopisa “Srpska ekonomija”, onlajn izdanje)

sokojAsset 2

SOKOJ NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI

SOKOJ NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI