Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ MI ZASTUPAMO VAŠA AUTORSKA PRAVA

ŽELIM DA POSTANEM ČLAN SOKOJA

OBRASCI I FORMULARI ZA AUTORE

REPERTOAR SOKOJA

PORTAL ZA ČLANOVE

„Muzika daje dušu univerzumu, krila umu, let do mašte,
i život svemu.“

Platon

Sokoj zastupa preko 12.000 domaćih nosilaca prava /autora (autora muzike, autora teksta, autora aranžmana), a na osnovu zaključenih ugovora sa inostranim autorskim društvima više od 4.500.000 inostranih autora.

Sokoj na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i ovlašćenja koja su mu autori preneli izdaje dozvole za korišćenje njihove muzike i za to naplaćuje autorsku naknadu.

Autorska naknada naplaćena od korisnika muzike raspodeljuje se domaćim autorima i autorima iz celog sveta čija se muzika koristi na teritoriji Srbije. Isto tako, kada se neko domaće muzičko delo koristi u inostranstvu, kolektivno društvo te zemlje prikuplja naknadu i prosleđuje je Sokoju, koji isplaćuje autore.

Spisak autora koji individualno ostvaruju zaštitu autorskih prava, u smislu člana 151. Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/2011. i 119/12) i o tome su obavestili Sokoj u smislu člana 180. Stav 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima:

Drobnjak Slobodan, Bošković Milan, Ignjatović Nikola, Stojićević Miroslav, Jojić Aleksandar, Pantić Boban, Stefanović Siniša, Anđelković Mihajlo, Stanojčić Dragan, Bobić Vaso, Pavlović Dejan, Ludoški Vladimir, Mijailović Miloš, Pavlović Marko M, Trbojević Danilo, Ćorović Stefan, Ristić Dragan R, Pavlica Damjan, Eremić Ivana, Cvetković Petar, Galović Predrag, Valentić Josip, Bogojević Andrej, Štavljanin Milan, Stefanović Vladan, Nastić Marko, Kamjanac Nenad, Grujić Đorđe, Brezan Krešimir, Mehić Emir, Arapović Vlatka, Milosavljević Verica.

 

Najnovije vesti iz Sokoja

ŽENE KOMPOZITORI U SRPSKOJ MUZICI

Koncert kamernog orkestra Serafim, čiji je umetnički rukovodilac Katarina Pavlović biće održan u nedelju 23. juna

Saznaj više

SREĆAN SVETSKI DAN MUZIKE

Danas je 21. jun Svetski dan muzike koji se obeležava se u 120 zemalja sveta nastupima profesionalaca i amatera na ulicama, trgovima, u parkovima, dvorištima

Saznaj više

GENERALNA SKUPŠTINA CISAC-A

Ovogodišnja Generalna skupština krovne organizacije CISAC, kao i Opšta sednica krovne organizacije CIAM, održane su u u Seulu

Saznaj više

Najčešće postavljana pitanja autora

SOKOJ VODIČ ZA AUTORE

Ja sam AUTOR i želim da Sokoj zastupa i moja prava, kako to funkcioniše?

  • potpisivanje ugovora

    Autor ili nosilac prava je obavezan da sa Sokojem zaključi Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja. Sokoj će Vas registrovati u međunarodnoj bazi autora i na taj način će sva kolektivna društva u svetu imati podatke da ste autor i moći će da proslede novac ukoliko su vaša dela korišćena na njihovoj teritoriji.

  • registracija dela

    Možete prijaviti delo samo ukoliko imate zaključen ugovor o isključivom ustupanju svojih prava Sokoju. Kako biste bili identifikovani kao autor muzičkog dela, nakon što potpišete ugovor potrebno je da svoja dela i registrujete. Listu svojih prijavljenih i neprijavljenih dela možete preuzeti sa Portala za članove.

  • isplata tantijema

    Autorska naknada naplaćena od korisnika muzike raspodeljuje se domaćim autorima i autorima iz celog sveta čija se muzika koristi na teritoriji Srbije. Isto tako, kada se neko domaće muzičko delo koristi u inostranstvu, kolektivno društvo te zemlje prikuplja naknadu i prosleđuje je Sokoju, koji isplaćuje autore.