fbpx

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ MI ZASTUPAMO VAŠA AUTORSKA PRAVA

ŽELIM DA POSTANEM ČLAN SOKOJA

OBRASCI I FORMULARI ZA AUTORE

REPERTOAR SOKOJA

PORTAL ZA ČLANOVE

„Muzika daje dušu univerzumu, krila umu, let do mašte,
i život svemu.“

Platon

Sokoj zastupa preko 12.000 domaćih nosilaca prava /autora (autora muzike, autora teksta, autora aranžmana), a na osnovu zaključenih ugovora sa inostranim autorskim društvima više od 4.500.000 inostranih autora.

Sokoj na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i ovlašćenja koja su mu autori preneli izdaje dozvole za korišćenje njihove muzike i za to naplaćuje autorsku naknadu.

Autorska naknada naplaćena od korisnika muzike raspodeljuje se domaćim autorima i autorima iz celog sveta čija se muzika koristi na teritoriji Srbije. Isto tako, kada se neko domaće muzičko delo koristi u inostranstvu, kolektivno društvo te zemlje prikuplja naknadu i prosleđuje je Sokoju, koji isplaćuje autore.

Spisak autora koji individualno ostvaruju zaštitu autorskih prava, u smislu člana 151. Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/2011. i 119/12) i o tome su obavestili Sokoj u smislu člana 180. Stav 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima:

Slobodan Drobnjak, Milan Bošković, Nikola Ignjatović, Milorad Stojićević, Miroslav Stojićević, Aleksandar Jojić, Boban Pantić, Siniša Stefanović, Mihajlo Anđelković, Dragan Stanojčić, Vaso Bobić, Dejan Pavlović, Vladimir Ludoški, Miloš Mijailović, Marko M Pavlović, Danilo Trbojević, Stefan Ćorović, Dragan R Ristić, Damjan Pavlica, Ivana Eremić, Petar Cvetković, Predrag Galović, Josip Valentić, Andrej Bogojević, Milan Štavljanin, Vladan Stefanović, Marko Nastić, Nenad Kamjanac,Đorđe Grujić.

 

Najnovije vesti iz Sokoja

(NE)BRIGA O SRPSKOJ UMETNIČKOJ MUZICI

(Ne)briga o srpskoj umetničkoj muzici – problemi i izazovi sa kojima se suočavaju muzičke zaostavštine srpskih kompozitora

Saznaj više

NOVA I NE TAKO NOVA MUZIKA ZA HARMONIKU I GUDAČE

Nikola Peković, solista na harmonici, nastupiće uz Gradski kamerni orkestar „Šlezinger”, pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića

Saznaj više

NAGRADA ZA VELJKA NENADIĆA

Mladi kompozitor, postidiplomac na FMU, Veljko Nenadić, na gala koncertu takmičenja Bartok World Competrition – Composition 2022 u Budimpešti

Saznaj više

Najčešće postavljana pitanja autora

SOKOJ VODIČ ZA AUTORE

Ja sam AUTOR i želim da Sokoj zastupa i moja prava, kako to funkcioniše?

  • potpisivanje ugovora

    Autor ili nosilac prava je obavezan da sa Sokojem zaključi Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja. Sokoj će Vas registrovati u međunarodnoj bazi autora i na taj način će sva kolektivna društva u svetu imati podatke da ste autor i moći će da proslede novac ukoliko su vaša dela korišćena na njihovoj teritoriji.

  • registracija dela

    Možete prijaviti delo samo ukoliko imate zaključen ugovor o isključivom ustupanju svojih prava Sokoju. Kako biste bili identifikovani kao autor muzičkog dela, nakon što potpišete ugovor potrebno je da svoja dela i registrujete. Listu svojih prijavljenih i neprijavljenih dela možete preuzeti sa Portala za članove.

  • isplata tantijema

    Autorska naknada naplaćena od korisnika muzike raspodeljuje se domaćim autorima i autorima iz celog sveta čija se muzika koristi na teritoriji Srbije. Isto tako, kada se neko domaće muzičko delo koristi u inostranstvu, kolektivno društvo te zemlje prikuplja naknadu i prosleđuje je Sokoju, koji isplaćuje autore.