Home / Autori

Autori

Sokoj zastupa oko 10.000 nosilaca prava /autora (autora muzike, autora teksta, autora aranžmana), a na osnovu zaključenih ugovora sa inostranim autorskim društvima više od 2 miliona inostranih autora.
Sokoj ostvaruje sledeća imovinska prava autora muzičkih dela: pravo na beleženje ili umnožavanje dela, pravo stavljanja primeraka dela u promet, pravo davanja primeraka dela u zakup, pravo izvođenja, pravo predstavljanja, pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja, pravo emitovanja, pravo reemitovanja, pravo na javno saopštavanje uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti, pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje, pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike, pravo na posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela za lične nekomercijalne potrebe i pravo na naknadu za davanje na poslugu.
 
Na osnovu ovlašćenja koja su mu nosioci prava /autori preneli, Sokoj zaključuje ugovore i izdaje dozvole za korišćenje muzike i za to naplaćuje odgovarajuću autorsku naknadu.
Prikupljena sredstva od korisnika muzike raspodeljuju se kako domaćim tako i autorima iz celog sveta, čija se muzika na teritoriji Srbije koristi.
Spisak autora koji individualno ostvaruju zaštitu autorskih prava, u smislu člana 151. Zakona o autorskom i srodnim pravima (Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/2011. i 119/12) i o tome su obavestili Sokoj u smislu člana 180. Stav 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima:
Slobodan Drobnjak, Milan Bošković, Nikola Ignjatović, Milorad Stojićević, Miroslav Stojićević, Aleksandar Jojić, Boban Pantić, Siniša Stefanović, Mihajlo Anđelković, Dragan Stanojčić, Vaso Bobić, Dejan Pavlović, Vladimir Ludoški, Miloš Mijailović, Marko M Pavlović, Danilo Trbojević, Stefan Ćorović, Dragan R Ristić, Damjan Pavlica, Ivana Eremić, Petar Cvetković, Predrag Galović, Josip Valentić, Andrej Bogojević, Milan Štavljanin, Vladan Stefanović, Marko Nastić, Nenad Kamjanac.