ŽELITE DA VAS SOKOJ ŠTITI?

Zakon nalaže da za svako javno korišćenje muzike treba tražiti od autora muzike dozvolu i platiti autorsku naknadu. Praktično je nemoguće da autori kontaktiraju sve korisnike muzičkih dela i ugovaraju visine naknada za ustupljena dela.

Evropsko i naše zakonodavstvo predvidelo je postojanje organizacije koja je ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu.

Organizacija koja je u Srbiji ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i naplaćuje autorsku naknadu je Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije.

UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi.

Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada.

DA LI STE PRIJAVILI VAŠA DELA?

Da biste dobili odgovarajuću autorsku naknadu potrebno je da popunite sve tražene podatke u obrascu Prijava dela, jer svaki popunjeni podatak utiče na vrednovanje vašeg dela.

Autorski honorar možete očekivati ukoliko je Sokoj naplatio autorsku naknadu od korisnika i ukoliko je korisnik dostavio validnu dokumentaciju (muzičke košuljice).

Sokoj, kao organizacija za kolektivnu zaštitu autora muzike, nastoji da ostvari što bolju saradnju sa korisnicima Vaše muzike.

IZDVOJENE VESTI:

Obaveštenje korisnicima i javnosti

Poštovani,

Sokoj, Organizacija muzičkih autora Srbije, ovom prilikom obaveštava svoje korisnike i javnost, da je, u ovom teškom trenutku za našu državu, građane i privredu, donela odgovarajuće odluke.

Najpre, odobrili smo umanjenje računa od 50% za mesec mart 2020. godine, i to na već odobrene popuste,  za sledeće vrste korisnika, koji su svoje korišćenje repertoara Sokoja prijavili u skladu sa zakonom...

Ovde možete pročitati vest u celini.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dragi i poštovani članovi Sokoja, autori i nosioci prava,
 
Obaveštavamo Vas da će od sutra, 25. marta 2020. godine, pa na dalje,  tokom trajanja vanrednog stanja i epidemije virusa i preostali zaposleni koji su do sada dežurali u Sokoju nastaviti sa radom, ali od kuće.

To znači da je komunikacija sa nama iz Stručne službe i dalje moguća za sve pitanja, sugestije i komentare, pa vam u tom smislu stojimo na raspolaganju, putem email-a kao i sledećih brojeva telefona u Servisu autora (Sektor za dokumentaciju i raspodelu):


Ovde možete pročitati vest u celini.


-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Poštovani korisnici Sokojevog repertoara,

Obaveštavamo Vas da će od sutra, 25. marta 2020. godine, pa na dalje,  tokom trajanja vanrednog stanja i epidemije virusa i preostali zaposleni koji su do sada dežurali u Sokoju nastaviti sa radom, ali od kuće.

To znači da je komunikacija sa nama iz Stručne službe moguća za sve pitanja, sugestije i komentare, pa vam u tom smislu stojimo na raspolaganju, putem email-a kao i sledećih brojeva telefona u Servisu korisnika (Sektor za dozvole i naplatu):


Ovde možete pročitati vest u celini.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Sokoju produžena dozvola za rad

 
Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo članstvo Sokoja, ali i širu javnost, da nam je od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, obnovljena dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih dela i nosilaca prava na muzičkim delima, a za sledeći petogodišnji period. Na taj način je potvrđeno da Sokoj uspešno i dobro radi svoj posao, te da ima potrebne tehnološke i kadrovske kapacitete da ga obavlja. Naravno, Sokoj ovo doživljava i kao podsticaj da svoj rad u narednom petogodišnjem periodu osavremeni, da ga učini transparentnijim, kao i da svoju efikasnost u naplati i pravičnost u raspodeli naplaćenog podigne na viši nivo. Sa tekstom Rešenja Zavoda možete da se upoznate iz priloga.

Prilog
Rešenje Zavoda

-----------------------------------------------------------------------------------------

POZIV KORISNICIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

 
Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, poziva korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, da prijave korišćenje muzičkih dela putem/ uz pomoć tehničkih uređaja, u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja.

Ovde možete preuzeti Obrazac prijave.

-----------------------------------------------------------------------------------------
ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I SAVETA AUTORA SOKOJA
 
Obaveštavamo vas da je dana 03. februara 2020. godine održan zajednički sastanak organa Sokoja, kako bi se svi članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Saveta autora upoznali sa daljim aktivnostima i planovima Sokoja. Sastanku je prisustvovao i direktor Sokoja.

Detaljnije >>

-----------------------------------------------------------------------------------------
ODBAČENA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SOKOJA
 
Rešenjem VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, KTKO broj 1199/19 od 31. januara 2020. godine, odbačena je krivična prijava koju je Nadzorni odbor Sokoja podneo protiv Dejana Manojlovića, direktora Sokoja. Obrazlažući svoju odluku postupajuće VJT konstatuje između ostalog da je donošenjem odluka UO i Skupštine Sokoja data saglasnost za preduzete radnje Manojlovića, da je bila reč o pretvaranju jednog oblika imovine Sokoja (novac) u drugi (obveznice RS), da ovakvim postupanjem nije pričinjena šteta autorima Sokoja, niti Sokoju, niti je na taj način pribavljena imovinska šteta nekom fizičkom ili pravnom licu, pa ni brokeru, jer raspolaganje nije vršeno u njegovu korist.

Detaljnije >>

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vanredna izborna Skupština Sokoja
 
U nedelju, 26. januara 2020. godine uspešno je održana vanredna, izborna sednica Skupštine Sokoja. Uz prisustvo 95 članova Aktuelnog saziva naše Skupštine, obavljeni su izbori za organe Sokoja. Sednica je protekla radno, efikasno i u demokratskoj atmosferi. Uskoro će odluke i ostala dokumenta biti objavljena na sajtu i Portalu za članove.

Detaljnije >>

-----------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Fonda za kulturna davanja 2020
 
Predmet konkursa su programi i projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju.
Programi i projekti, za koje se konkuriše, moraju biti realizovani do 31. decembra 2021. godine.
Konkursne prijave se šalju isključivo elektronskom putem, na imejl adresu: fond2020@sokoj.rs
Poslednji dan za podnošenje prijave je petak, 14. februar 2020. godine do 24.00 časa.
Ovde možete preuzeti formular konkursne prijave.

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------

Обавештење о ванредној изборној седници Скупштине Сокоја – 26. јануар 2020. године
 
У складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине, Управни одбор Сокоја донео је Одлуку (можете је видети у одељку Акти и одлуке - Органи Сокоја - Скупштина - .ИЗБОРНА СКУПШТИНА 26.01.2020) којом се оглашавају избори и утврђују кандидациони листови за Управни одбор (3 члана), Надзорни одбор (5 чланова) и Савет аутора Сокоја (1 члан) и рок за подношење кандидатура.

Detaljnije >>>

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Održana vanredna sednica Skupštine Sokoja
 

Vanredna sednica Skupštine Sokoja, čije je zakazivanje tražila grupa nezadovoljnih autora, pre svega radom organa Sokoja čiju je smenu i tražila, ali i Nadzorni odbor Sokoja, u nameri da izvesti Skupštinu o navodno nezakonitim radnjama direktora Sokoja, održana je na Kolarcu 22. decembra 2019. godine.

Bez obzira što joj je prethodio medijski pritisak pojedinih članova Sokoja, preko tekstova osvanulih u listu 'Kurir', koji su sadržavali niz netačnosti i proizvoljnosti, a samo sa ciljem da zbune i dezavuišu članstvo Sokoja, sednica je održana uz prisustvo 141. člana Skupštine, u demokratskoj atmosferi, koju je krasila mogućnost svih članova Skupštine da iznesu svoje mišljenje, te koja je omogućila donošenje niza važnih odluka za dalji rad Sokoja.

Pre svega Skupština je potvrdila te dala nadalje podršku radu Upravnog odbora Sokoja, ogromnom većinom od 78 članova Skupštine, odbivši sve neargumentovane navode članova koji su tražili njegovu smenu, pa i navode Nadzornog odbora u vezi sa postupanjem Upravnog odbora, kada su u pitanju aktivnosti direktora Sokoja u vezi sa kupovinom obveznica Republike Srbije.

U tom delu, Skupština Sokoja je podržala, opet velikom većinom od 80 glasova prisutnih članova, sve dosadašnje aktivnosti direktora Sokoja u vezi sa obezbedjivanjem, kao i povećanjem prinosa na sredstva Sokoja koja stoje na računu Sokoja i nisu trenutno dospela za isplatu autorima i članovima Sokoja, kako kroz kupovinu obveznica, tako i kroz disperziju tih sredstava kod drugih kvalitetnih banaka, koje daju povoljne kamate.

Skupština je nadalje odlučila da se sa takvom praksom direktora i nastavi, s obzirom da se povećava stepen obezbeđenja tih sredstava ( obveznice Republike Srbije su trenutno najkvalitetnija hartija od vrednosti u Srbiji, obezbeđene od Države u 100% iznosu ), ali i podiže naplata prinosa na ta sredstva na oko 30 miliona dinara, koja sva idu u raspodelu autorima i članovima.

Odlučujući o predlogu za razrešenje Nadzornog odbora Sokoja, koje je takodje tražila grupa nezadovoljnih autora, Skupština je odlučila velikom većinom od 78 članova, da se ovaj organ Sokoja razreši i na taj način potvrdila svoju nesaglasnost sa dosadašnjim radom ovog organa.

Savet autora, kao stručno telo Sokoja sa vrlo važnom ulogom u radu Sokoja, posebno u delu koji se odnosi na raspodelu tantijema autorima, nije razrešen, odnosno njegov dosadašnji rad je u potpunosti  podržan od strane članova Skupštine, ogromnom većinom od 101. člana Skupštine koji je glasao da ovo telo nastavi sa radom i dalje.

Ovakvom značajnom podrškom, pre svega Upravnom odboru i direktoru Sokoja, ali i Savetu autora, stvoreni su uslovi za dalji stabilan rad Sokoja, kao i za realizaciju mnogih već započetih, kao i drugih planova koji se razrađuju sa ciljem da se od Sokoja napravi pristojna, moderna, pravična i efikasna organizacija, na korist svih njenih članova.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o promeni mesta održavanja vanredne sednice Skupštine Sokoja

Poštovani članovi Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja,

Naknadne, nepredviđene okolnosti su prouzrokovale potrebu da se donese odluka o promeni mesta (lokacije) održavanja sednice Skupštine Sokoja zakazane za 22. decembar 2019. godine. Sednica Skupštine sa prethodno utvrđenim Dnevnim redom o kome ste blagovremeno obavešteni, umesto na prethodno naznačenoj lokaciji, biće održana u Maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu, Studentski trg 5, u istom terminu, 22. decembra 2019. godine sa početkom u 11h.
Molimo vas da ovo uvažite.
Podsećamo vas, takođe, da materijal za sednicu možete da pročitate i/ili preuzmete na Portalu za autore, kao i da uzmete u Servisu autora u Sokoju. Nadalje napominjemo da, ukoliko umesto vas na sednicu dolazi neko drugo lice,
koje vas zastupa, ovlašćenje kojim se legitimiše kao vaš ovlašćenik mora biti overeno kod Javnog beležnika, sve u skladu sa odlukom Upravnog odbora Sokoja.

U Beogradu, 18. 12.2019. godine
                                    
         Upravni odbor Sokoja

-----------------------------------------------------------------------------------------

Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine Sokoja
 
Obaveštavamo vas da će se u nedelju 22. decembra 2019. godine održati vanredna sednica aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, sa početkom u 11 časova, u velikoj  sali gradske opštine Stari Grad u Beogradu, Makedonska 42.

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vanredna sednica Skupštine Sokoja
 
Poštovane koleginice i kolege,
„Obaveštavamo vas da će se u nedelju 22. decembra 2019. godine održati vanredna sednica Skupštine Sokoja, sa početkom u 11 časova, u velikoj sali gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, Beograd.“

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA SOKOJA
 
Poštovane koleginice i kolege,

Kao što smo najavili 30.09.2019. godine, neposredno po završetku drugog dela 17. sednice Upravnog odbora, osetili smo potrebu da se kompletnom članstvu obratimo sa detaljnim saopštenjem o svim dešavanjima u Sokoju od početka našeg mandata.

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI KONKURSA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA KULTURNA DAVANJA 2019
 
Na sednici Skupštine Sokoja, održanoj 26. maja 2019. godine, odobreni su projekti čija će se realizacija pomoći sredstvima Fonda za kulturna davanja.
 
Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBAVEŠTENJE SOKOJA ČLANSTVU I JAVNOSTI


Povodom saopštenja Maje Pavlović, vlasnice i direktorke "Kanal 9" iz Novog Sada, koje je preneo jedan broj medija, a u vezi sa navodima da je "Kanal 9 saznao da televizije bliske SNS-u ne moraju da plaćaju naknade ni OFPS-u ni Sokoju, jer ih te organizacije ne tuže", Sokoj obaveštava svoje članstvo i javnost da tvrdnja, da bilo koji korisnik repertoara Sokoja ne mora da plaća naknadu za korišćenje repertoara, apsolutno nije tačna.
Sokoj, kao neprofitno udruženje građana čiji su članovi isključivo muzički stvaraoci, te kao organizacija za kolektivno ostvarivanje prava autora muzike, koja je organizovana  u skladu sa zakonom, naknade za korišćenje svog repertoara naplaćuje na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i na osnovu tarifa naknada koje su sve do jedne donete u postupku u skladu sa zakonom i objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije. Svi korisnici repertoara su obavezni da plate naknadu propisanu tarifom. Protiv svakog korisnika koji naknadu ne plati, pokreće se sudski postupak za naplatu naknade, koji se može završiti ili sporazumom pred pokretanje tužbe, ili presudom ili poravnanjem u toku postupka. Uslovi pod kojima je moguće zaključiti sporazum ili poravnanje su apsolutno jednaki za sve korisnike po kategorijama korišćenja repertoara i o istim ili njihovim promenama su svi korisnici obavešteni. Sokoj, u cilju da u skladu sa zakonom naplati svaku naknadu propisanu tarifom za korišćenje svog repertoara, ne pravi među korisnicima apsolutno nikakvu razliku. U tom smislu, svi korisnici imaju u potpunosti jednak tretman, kako to i predviđa zakon.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sokoj obaveštava svoje članstvo i javnost da je presudom Privrednog apelacionog suda od 27.02.2019. godine odbijena žalba Sokoja i potvrđena prvostepena presuda Privrednog suda u Beogradu od 06.07.2017. godine, kojom je samo delimično usvojen tužbeni zahtev Sokoja i dosuđen znatno manji iznos od iznosa koji je Sokoj tom tužbom potraživao od SBB. S tim u vezi, Sokoj ističe da su apsolutno netačni senzacionalistički novinski natpisi da Sokoj po navedenoj ili bilo kojoj drugoj presudi treba da plati SBB-u bilo kakve, pa naravno ni milionske iznose.
Upravni odbor Sokoja je na svojoj 10. sednici održanoj 10. aprila 2019. godine razmatrao navedeni sudski postupak pred Privrednim apelacionim sudom i odlučio da Sokoj, u skladu sa zakonom i u zakonskom roku, uloži vanredni pravni lek protiv navedene presude.  
Upravni odbor presudu smatra neodrživom, ne samo s obzirom na okolnosti navedene u samom obrazloženju presude, nego imajući u vidu i sve druge okolnosti i činjenice u vezi sa navedenim postupkom.
O konačnom ishodu ovog postupka, Sokoj će kao i uvek obavestiti svoje članstvo i javnost, kao i međunarodnu stručnu javnost i institucije.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Saopštenje Upravnog Odbora Sokoja povodom predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------

POZIV KORISNICIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

 
Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS – Organizacija proizvođača fonograma i PI – Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora da prijave korišćenje muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora, u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja, OFPS i PI.

Ovde možete preuzeti Obrazac prijave.
 
Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------

KORISNICIMA MUZIKE – PRIJAVA MUZIČKE MANIFESTACIJE
Na stranici DOWNLOAD postavljeni su formulari, koje treba popuniti, radi prijavljivanja održavanja muzičke manifestacije kao i formulari, koje treba popuniti, za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji.
------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE DELA
Ukoliko autor muzike želi da elektronski prijavi svoje delo, potrebno je da zaključi ugovor sa Sokojem.
 
Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------