Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ PRESS TEKST O SOKOJU

Tokom proteklih, 70 godina postojanja, Sokoj se u organizacionom i statusnom smislu prilagođavao zahtevima i potrebama vremena. Organizovan je po modelu najsavremenijih evropskih organizacija za zaštitu autorskih prava.

Svoju neprofitnu delatnost Sokoj obavlja na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i odgovarajuće dozvole dobijene, saglasno zakonu, od Zavoda za intelektualnu svojinu.

Sokoj zastupa preko 12.000 domaćih muzičkih autora i drugih nosilaca autorskog prava na muzičkim delima svih žanrova i na osnovu zaključenih ugovora sa inostranim autorskim društvima preko 4.500.000 inostranih autora, odnosno celokupan svetski muzički repertoar.

Od 1956. godine Sokoj je član Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora (CISAC), sa sedištem u Parizu. Tokom proteklih decenija, Sokoj je imao zapaženu ulogu u aktivnostima ove međunarodne asocijacije.

Od 1959. godine Sokoj je član Međunarodnog biroa za zaštitu prava snimanja putem sredstava mehaničke reprodukcije (BIEM).

Delujući u kontinuitetu više od pola veka, Sokoj je odigrao značajnu ulogu u uspostavljanju i razvijanju sistema autorsko pravne zaštite, borbi za bolji materijalni položaj domaćih autora i muzike i zaštiti prava inostranih autora.

KAMPANJA - MUZIKA NIJE BESPLATNA