Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ MEĐUNARODNA SARADNJA

Sokoj je zaključio 103 bilateralna ugovora sa inostranim autorskim društvima o međusobnom zastupanju na bazi reciprociteta i to po osnovu prava javnog izvođenja i emitovanja muzičkih dela (61), kao i po osnovu prava mehaničke reprodukcije (42).
Na osnovu tih ugovora, Sokoj na teritoriji Srbije zastupa celokupan svetski muzički repertoar, odnosno preko 4.000.000 inostranih autora.

Sokoj je od 1956. godine član Međunarodne konfederacije društava autora i kompozitora CISAC, sa sedištem u Parizu – asocijacije koja okuplja 239 organizacija za zaštitu prava autora iz 121 zemlje.

CISAC je osnovan 1926. godine u Parizu i zastupa preko četiri miliona stvaralaca muzičkih, dramskih, književnih, likovnih i audio-vizuelnih dela.

Kao organizacija akreditovana je od strane UNESCO-a, Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Saveta Evrope i Evropske zajednice.

Putem svojih administrativnih zvaničnika, organa i radnih tela (Generalnog sekretara, Generalne skupštine, Izvršnog biroa, profesionalnih grupa, tehničkih komiteta i zakonodavno-pravnog komiteta) CISAC doprinosi tome da se čuje glas autora i da se njihovi interesi zaštite.

CISAC aktivno podstiče vlade zemalja širom sveta na unapređenje zakonodavstva u oblasti zaštite intelektualne svojine i ulaže napore da korisnici autorskih dela bolje razumeju i poštuju prava autora. https://www.cisac.org/

 

Tokom proteklih decenija, Sokoj je imao zapaženu ulogu u aktivnostima ove međunarodne asocijacije.

Od 1959. godine Sokoj je član i Međunarodnog biroa za zaštitu prava snimanja putem sredstava mehaničke reprodukcije BIEM, čije se sedište takođe nalazi u Parizu. Svojom aktivnom ulogom i u ovoj specijalizovanoj međunarodnoj organizaciji, Sokoj doprinosi afirmaciji i ugledu naše zemlje u Evropi i svetu.

Lista inostranih organizacija

Sokoj je zaključio bilateralne ugovore o međusobnom zastupanju repertoara sa sledećim inostranim organizacijama za ostvarivanje prava na muzičkim delima: