Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ KONTAKTIRAJTE NAS

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije

+381 11 7854676

CALL CENTAR ZA KORISNIKE REPERTOARA
Razgovor sa operaterom moguće je obaviti radnim danima od 12 do14 časova

+381 11 7854677

CALL CENTAR ZA AUTORE
Razgovor sa operaterom moguće je obaviti radnim danima od 12 do14 časova

Kontakt informacije po sektorima
ODNOSI SA JAVNOŠĆU
SEKTOR ZA DOKUMENTACIJU I RASPODELU

Služba za dokumentaciju (Servis autora)

pišite nam na dokumentacija@sokoj.rs

Služba za raspodelu

pošaljite upit na raspodela@sokoj.rs

pišite nam na it@sokoj.rs

pišite nam na finansije@sokoj.rs

Služba za izdavače, mehanička prava i digitalne servise

pišite nam na izdavaci@sokoj.rs

Odsek za inostranu dokumentaciju

pišite nam na international@sokoj.rs

SEKTOR ZA DOZVOLE I NAPLATU

Radio i TV emitovanje

pišite nam na: emitovanje@sokoj.rs

Kablovsko reemitovanje

pišite nam na: reemitovanje@sokoj.rs

Javno saopštavanje

pišite nam na: javno.saopstavanje@sokoj.rs

Javno saopštavanje putem bioskopskih projekcija

pišite nam na: bioskopi@sokoj.rs

Javno izvođenje

pišite nam na: javno.izvodjenje@sokoj.rs

pišite nam na: it@sokoj.rs

pišite nam: na raspodela@sokoj.rs

Posebna naknada

pišite nam na: posebna.naknada@sokoj.rs

Umnožavanje

pišite nam na: umnozavanje@sokoj.rs

Internet korišćenja

pišite nam na: internet@sokoj.rs