Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ KONTAKTIRAJTE NAS

Call centar za korisnike repertoara: 011/4022-444
Call centar za autore: 011/4033-100

Radno vreme sa strankama:
Radnim danima od 09 do 15 časova.

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije

Ovlašćeno lice: Dejan Manojlović, direktor
PIB: 101600879
Matični broj: 07000413
Šifra delatnosti: 9499
Banka: Vojvođanska banka
Broj računa: 325-9500600046956-26

Kontakt forma
Molimo Vas unesite Vaše ime i prezime
Molimo Vas unesite Vašu e-mail adresu

Kontakt informacije po sektorima

Telefon: 011/4022440
E-mail: office@sokoj.rs

Katarina Aritonović
Menadžer kvaliteta
Telefon: 011/4033 142
E-mail: katarina.aritonovic@sokoj.rs

Kancelarija za saradnju sa medijima i odnose sa javnošću
E-mail pr@sokoj.rs

Mirjana Lazarević
Telefon: +381 64 8051883
mirjana.lazarevic@sokoj.rs

Jelena Sablić
Telefon: +381 64 8051888
jelena.sablic@sokoj.rs  

Srećko Barbarić
Direktor Sektora za dokumentaciju i raspodelu
srecko.barbaric@sokoj.rs

Natalija Matijević
Koordinator Službe za raspodelu
Telefon: +381 11 4033 131
natalija.matijevic@sokoj.rs

Miloš Galić
Šef Službe za izdavače, mehanička prava i digtalne service
Telefon: +381 11 4033 169
milos.galic@sokoj.rs

Jelena Vasić
Šef Službe za dokumentaciju
Telefon: +381 11 4033 145
Mobilni : +381 64 8051 837
jelena.vasic@sokoj.rs

Sanja Nikolić
Šef službe za raspodelu
Telefon: +381 11 4033 138
sanja.nikolic@sokoj.rs

Goran Životić
Koordinator službe za dokumenatciju
Telefon: +381 11 4033 152
goran.zivotic@sokoj.rs

Katarina Trifunović
Koordinator Odseka za inostranu dokumentaciju
+381 11 4033 139
katarina.trifunovic@sokoj.rs

Odeljenje za dokumentaciju autora i dela
Sektor za dokumentaciju i raspodelu

Call centar: 011/ 40 33 100

Sonja Marić, referent za članstvo
Mobilni: +381 64 8051 882

Mila Dajević, stručni saradnik za članstvo
Mobilni: +381 64 8051 869

Za pitanja u vezi prijave dela dokumentacija@sokoj.rs
Za pitanja u vezi raspodele naknade raspodela@sokoj.rs
Za pitanja u vezi nosilaca prava-izdavača: izdavaci@sokoj.rs

Janko Balandžić, direktor sektora
Telefon: 011/4033-101;
janko.balandzic@sokoj.rs

Emitovanje (radio i TV) i kablovsko reemitovanje:
Miodrag Mijatović, šef Službe za emitovanje i reemitovanje
Telefon: 011/4022 442
Mobilni : +381 64 8051890
miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Emitovanje radio i TV
Telefon: 011/4033-112;
E-mail: emitovanje@sokoj.rs

Reemitovanje
Milena Blanuša, saradnik naplate
Telefon: 011/4033-112
Mobilni : +381 64 8051821
E-mail: reemitovanje@sokoj.rs

Javno saopštavanje:
Tamara Zlatanović, šef Službe za javno izvođenje i saopštavanje
E-mail: tamara.zlatanovic@sokoj.rs

Servis korisnika telefon: 011/4022-444
E-mail: javno.saopstavanje@sokoj.rs

Maja Ostojić, samostalni referent
Telefon: 011/4033-113
Mobilni : +381 64 8051895
E-mail: maja.ostojic@sokoj.rs

Jovanka Jovanović, samostalni referent
Telefon: 011/4033-126
Mobilni : +381 64 8051886
E-mail: jovanka.jovanovic@sokoj.rs

Viktor Cvetojević, samostalni referent
Telefon: 011/4033-116
Mobilni : +381 64 8051889
E-mail: viktor.cvetojevic@sokoj.rs

Aleksandra Subić, samostalni referent
Telefon: 011/4033-121
Mobilni : +381 64 8051873
E-mail: aleksandra.subic@sokoj.rs

Javno saopštavanje putem bioskopskih projekcija:
Slobodanka Kosovac, saradnik naplate
Telefon: 011/4033-119
Mobilni: +381 64 8051829
E-mail: slobodanka.kosovac@sokoj.rs

Javno izvođenje:

Koncerti
Nevenka Smuđa, viši stručni saradnik
Telefon: 011/4033-123
Mobilni : +381 64 8051896
E-mail: nevenka.smudja@sokoj.rs

 

Manifestacije
Danijela Gajić, samostalni referent
Telefon: 011/4033-163
Mobilni: +381 64 8051891
E-mail: danijela.gajic@sokoj.rs

Posebna naknada:
Miljan Janković, samostalni referent Odeljenja za nove tehnologije korišćenja repertoara
Telefon: 011/4033 117
Mobilni: +381 64 8051894
E-mail: miljan.jankovic@sokoj.rs

Internet i telefonski servis:
Miodrag Mijatović, šef Službe za emitovanje i reemitovanje
Telefon: 011/4022 442
Mobilni : +381 64 8051890
E-mail: miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Mehanička reprodukcija:
Miodrag Mijatović,
Šef Službe za emitovanje i reemitovanje
Telefon: 011/4022 442
Mobilni : +381 64 8051890
E-mail: miodrag.mijatovic@sokoj.rs

Katarina Krstović Šarčević
Šef Službe za finansije i knjigovodstvo
E-mail: katarina.krstovic.sarcevic@sokoj.rs