Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

sokojAsset 2

SOKOJ USLOVI KORIŠĆENJA I POLITIKA PRIVATNOSTI

Dobro došli na veb-sajt Sokoja – Organizacije muzičkih autora Srbije (u daljem tekstu: Sajt).

Uslovi korišćenja sajta

Opšte odredbe

Svrha Sajta je da pruži aktuelne informacije o Sokoju kao organizaciji za kolektivno ostvarivanje autorskih prava na muzičkim delima.

Za pristup i korišćenje Sajta predviđeni su Uslovi korišćenja i Politika privatnosti, koji su navedeni u nastavku, i sa kojima se morate saglasiti.

Korišćenje usluga i sadržaja sa sajta www.sokoj.rs, smatra se dokazom da ste upoznati sa Uslovima korišćenja objavljenim na ovoj stranici Sajta i saglasni sa njima. Ukoliko se ne slažete sa predviđenim uslovima, molimo Vas da ne koristite Sajt.

Sajt i njegov sadržaj možete koristiti samo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Nije dozvoljeno koristiti sadržaj Sajta u komercijalne svrhe.

Ukoliko Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti nije drugačije predviđeno, svi objavljeni materijali odnosno sadržaj sajta predstavljaju zakonom zaštićeno, isključivo vlasništvo Sokoja.

Nije dozvoljena upotreba poslovnog imena, naziva ili logotipa Sokoja, osim ukoliko je u saglasnosti sa zakonom, odnosno predviđenim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

Saglasni ste da Sokoj neće biti odgovoran za gubitak ili štetu nastalu kao rezultat vašeg nepoštovanja Uslova korišćenja Sajta, kao i važećih zakonskih normi.

Zaštita podataka

Podaci o ličnosti koje kao posetioci i korisnici Sajta ostavite na Sajtu, zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Politikom privatnosti.

Vaše podatke o ličnosti koristimo isključivo za obradu vaših zahteva i komunikaciju sa Vama. Informacije i podatke koje ostavljate na Sajtu, a nisu Vaši podaci o ličnosti, ne smatramo poverljivim i koristimo ih u skladu sa uobičajenom poslovnom politikom.

Ograničenje odgovornosti

Delovi Sajta mogu sadržati linkove (veze) ka veb-sajtovima trećih lica koji se postavljaju isključivo u Vašem interesu, u slučaju da želite dodatne informacije. S tim u vezi, ukazujemo da Sokoj nema kontrolu nad tim sajtovima i da ne snosi bilo kakvu odgovornost za dostupnost sajtova, niti za informacije i sadržaje koji su objavljeni na njima.

Informacije objavljene na Sajtu služe u informativne svrhe, a objavljene su u dobroj veri da budu precizne i tačne. Sokoj proverava i ažurira informacije, ali i pored brižljivosti postoji mogućnost da su se u međuvremenu pojedini podaci promenili. Stoga Sokoj ne može garantovati apsolutnu tačnost informacija i podataka na Sajtu, niti preuzeti odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane korišćenjem informacija ili na osnovu drugačijeg tumačenja materijala objavljenih na Sajtu.

Sokoj ne prihvata odgovornost za bilo kakvu štetu ili troškove koji mogu nastati kao posledica upotrebe ili zloupotrebe Sajta i sadržaja preuzetog sa njega.

Upotreba kolačića

Korišćenjem Sajta prihvatate korišćenje kolačića (cookies) koji se postavaljaju na Vaš računar, a koji predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom korišćenja šalju informacije o sajtovima sa kojih ste došli kao i o kretanju kroz Sajt. Prikupljanje ovih informacija pomaže nam da poboljšamo pretragu i unapredimo funkcionisanje Sajta. Ukoliko ne želite da na svom računaru čuvate kolačiće možete ih isključiti aktiviranjem postavke na svom pregledaču (browser-u) koja vam omogućava da odbacite podešavanje svih ili nekih kolačića.

Kolačiči ne prikupljaju lične podatke i informacije o pojedincima. Svi preuzeti podaci su analitičke i zbirne prirode.

POLITIKA PRIVATNOSTI SAJTA

Opšte odredbe

Prilikom korišćenja sajta www.sokoj.rs, moguće je da nam dajete svoje poverljive informacije. Sokoj štiti Vašu privatnost i podatke koje dostavite koristi samo u skladu sa važećim propisima o poverljivosti podataka, sa svrhom i u obimu koji je neophodan za redovno poslovanje.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, jedna od mera zaštite je i ova Politika privatnosti, objavljena kao sastavni deo Uslova korišćenja Sajta.

Korišćenjem sajta prihvatate našu Politiku privatnosti i potvrđujete da ste upoznati sa načinom prikupljanja podataka o ličnosti koje ostavite na Sajtu, te da ste saglasni sa njihovom obradom, u skladu sa zakonom.

Upotreba podataka o ličnosti

Sokoj prikuplja, čuva i obrađuje Vaše podatke o ličnosti prvenstveno kada je to potrebno za obavljanje poslovnih aktivnosti i kada je to zakonom dozvoljeno ili ako ste dali svoj pristanak.

Možete koristiti Sajt bez direktnog prosleđivanja svojih podataka o ličnosti. Za neke usluge, npr. da bismo uspešno obradili Vaš zahtev, uspostavili kontakt ili odgovorili na upit, potrebni su nam Vaše ime, prezime, adresa, email i broj telefona.

Niste dužni da nam date podatke o ličnosti, ali imajte na umu da u nekim slučajevima Sokoj neće biti u mogućnosti da ispuni svoju zakonsku obavezu niti da stupi u kontakt sa Vama ako odbijete da date tražene podatke.

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Vaši podaci o ličnosti prikupljeni na ovaj način jesu poverljivi i ostaju čuvani u bazi podataka Sokoja. Poveravanjem svojih podataka o ličnosti na Sajtu ni na koji način se ne odričete prava zagarantovanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a posebno svog prava da zahtevate ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti iz naše baze ako su oni nepotpuni, netačni ili neažurirani ili njihova obrada nije u skladu sa odredbama Zakona. Obavezujemo se da, osim u svrhu zakonom propisanih obaveza, nećemo drugim licima dati podatke koje smo primili.

Na osnovu pismenog zahteva dostavljenog na adresu Sokoja (Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, Mišarska 12-14, 11000 Beograd, Srbija), imate pravo da u svako doba opozovete datu saglasnost za dalje držanje i obradu Vaših podataka, kao i sva druga zakonom predviđena prava ukoliko smatrate da je došlo do nedozvoljene obrade podataka (pravo na obaveštenje da li su Vaši podaci o ličnosti obrađeni, uvid u podatke, ažuriranje poslatih podataka i dr.).

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani za određenu osobu, kao što su vreme provedeno na Sajtu, stranice koje posećujete na Sajtu, tip pretraživača i operativni sistem koji koristite za pristup Sajtu. Ovi podaci se analiziraju anonimno, isključivo u statističke svrhe.

Bezbednost podataka

Sokoj sve prikupljene podatke čuva i obrađuje uz primenu svih standardnih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka, u skladu sa zakonom i internim aktima.

Sokoj garantuje da će prikupljati samo osnovne podatke o Vama kao korisnicima Sajta i podatke neophodne za redovno poslovanje Sokoja.

Vaši podaci su dostupni samo zaposlenim licima zaduženim za povereni posao. Oni su obavezi da podatke štite, da ih ne koriste u druge svrhe i ne daju trećim licima.

Promene Politike privatnosti

Sokoj zadržava pravo da u bilo koje vreme ažurira Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, bez prethodne najave, a sve izmene stupaju na snagu danom objavljivanja na Sajtu.

 

Ove odredbe „Politike privatnosti” i „Uslova korišćenja” stupaju na snagu 1. novembra 2020. godine.

Ukoliko imate pitanja vezana za sajt Sokoja, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte, na adresu office@sokoj.rs.