Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada za ostvarivanje prava na posebnu naknadu, objavljen u Službenom glasniku RS broj 65/2022 dana 3. juna 2022. godine. 

sokojAsset 2

POZIV NA PREGOVORE

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI