Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Rasprava o autorskim pravima na Ohridu

(intervju direktora Sokoja, Dejana Manojlovića, iz medija) 

Nastavak uspešne saradnje organizacija muzičkih autora

 

Na Ohridskom jezeru, u organizaciji ZAMP Makedonija, organizacije koja štiti autorska prava muzičkih autora u Severnoj Makedoniji, održan je 23. sastanak regionalnih organizacija muzičkih autora, kome su prisustvovali i predstavnici iz Slovenije (SAZAS), Crne Gore (PAM), Bosne i Hercegovine (AMUS), Hrvatske (HDS ZAMP), kao i Sokoja – Organizacije muzičkih autora Srbije.

O ovom, za muzičku industriju važnom događaju, razgovaramo sa Dejanom Manojlovićem, direktorom Sokoja.

„Inicijativa za regionalno okupljanje organizacija muzičkih autora realizovana je pre skoro 10-tak godina i ostvaruje se dva puta godišnje, svaku put u organizaciji drugog društva. Pauza u tom okupljanju bila je jedino u periodu pandemije korona virusa, a nastavljena je prethodnim sastankom u Tivtu u organizaciji PAM Crne Gore. Standarne teme sastanaka su aktuelna pitanja iz života i rada organizacija, stanja u autorsko-pravnom zakonodavstvu, kao i druge aktuelne teme, kada se i kako pojave – objašnjava nam Manojlović.

U svom daljem osvrtu na poslednji sastanak, koji je upravo završen u Ohridu, direktor Sokoja naglašava:

„ Posle izlaganja svih predstavnika organizacija u vezi sa aktuelnim pitanjima iz života i rada organizacija, dalja tema sastanka je bila i sprovođenje Sarajevskog sporazuma, koji su sve organizacije potpisale još 2011. godine, a koji je u osnovi imao nameru organizacija da svoje međusobno poslovanje zasnivaju na fer međusobnim odnosima. Na sastanku je jednoglasno konstatovano da organizacije poštuju ovaj Sporazum, kao i da su svoju međusobnu saradnju podigle na zavidan nivo. To je sve vrlo važno za njihovo poslovanje, a posebno za ostvarivanje autorskih prava svih naših članova, čiji se repertoari često koriste na teritorijama na kojima ostvaruju pravo preko svih ovih organizacija“. Kako nam kaže direktor Manojlović: „ Svest da jedni drugima nismo konkurencija, vrlo je bitna za dobro funkcionisanje prikupljanja naknada za naše autore i članove. Međusobno pružanje pomoći u situacijama kada se neka organizacija nalazi u problemu bilo koje vrste, omogućava nesmetano funkcionisanje celog sistema. Svaka disfunkcija u radu oseća se u celom regionu, jer  naši autori i njihov repertoar, odnosno muzika, ne prepoznaje uspostavljene granice među nama.“

Postavljamo pitanje direktoru Manojloviću u vezi sa važnošću Ohridskog sporazuma, o kome je takođe bilo reči na ovom skupu.

„Ohridski sporazum je rezultat rada Radne grupe koja je formirana od strane predstavnika svih regionalnih organizacija, a kao odraz potrebe da se reše tzv. ‘mešovita dela’ odnosno situacija različitog poentiranja uloga pojedinih autora na delu (muzike, teksta i aranžmana), a koji postoji u različitim organizacijama. Naknadno je podstrek radu ove Radne grupe dao i Cisak, naša krovna organizacija, uvidevši važnost ove teme. Na sastanku je postignuta saglasnost oko predloženog teksta, koji su izradile kolege iz HDS ZAMP iz Hrvatske, a sada predstoji potpisivanje tog dokumenta. To će razrešiti mnoge ‘konflikte’ koji se pojavljuju na muzičkim delima i omogućiti da novac lakše i brže stigne do autora.“

Na kraju našeg razgovora direktor Sokoja, Dejan Manojlović kaže:

„ Ne mogu, a da se ne osvrnem na izvanrednu organizaciju skupa, kao i sjajno gostoprimstvo koje su nam pružili naši domaćini, pre svih direktorka ZAMP MAKEDONIJA Antoneta Tokovska Kotevska, sa svojim saradnicama, ali i Predsednik Skupštine ove organizacije g. Borče Nečovski i Predsednik Nadzornog odbora g. Vančo Tarabunov i sami uvaženi makedonski autori. I više nego što je to uobičajeno, oni su se potrudili da naš boravak na Ohridskom jezeru bude nezaboravan.“

sokojAsset 2

RASPRAVA O AUTORSKIM PRAVIMA NA OHRIDU

RASPRAVA O AUTORSKIM PRAVIMA NA OHRIDU