Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na redovnoj sednici održanoj 29. maja 2022. godine u Maloj sali Kolarčeve zadužbine učestvovalo je 114 članova aktuelnog saziva Skupštine Sokoja.

Većinskim brojem glasova usvojeni su izveštaji o radu organa Sokoja, kao i revizorski, godišnji izveštaj o poslovanju Sokoja za 2021. godinu, izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapređenje zdravstvenog i socijalnog statusa članova Sokoja, kao i finansijski plan za 2022. godinu, što omogućava da se izvrši raspodela tantijema članovima za reparticionu 2021. godinu i normalno funkcionisanje Sokoja u 2022, kao i realizaciju projekata koji su konkurisali za sredstva iz Fonda za kulturna davanja.

Usvojen je i predlog izmena i dopuna Plana raspodele, koji je izradio i predložio Savet autora tokom prve polovine 2022. godine. Usvojene izmene Plana raspodele doprineće usaglašavanju ovog dokumenta sa važećim Statutom Sokoja.

Većinom glasova odlučeno je o odabiru izvođača za izradu i implementaciju novog informacionog sistema Sokoja, a na osnovu prethodno usvojene Strategije razvoja informacionog sistema Sokoja u narednih pet godina.”

Pored usvanjanja predloga za izbor ovlašćenog revizora, koji će inovativnim alatima proveravati poslovanje Sokoja tokom 2022. godine, doneta je i odluka o prenošenju izdvojenih sredstava koja nisu bila raspodeljena tokom 2021. godine, u Fond za kulturna i socijalna davanja za 2022. godinu.

Podsećamo članove Sokoja da se sa svim dokumentima i odlukama sa sednice Skupštine mogu upoznati preko portala za autore, u okviru sajta Sokoja.

Zahvaljujemo svim članovima aktuelnog saziva Skupštine na aktivnom radu i učešću u diskusiji.

sokojAsset 2

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SOKOJA

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SOKOJA