Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na konkurs Fonda za kulturna davanja prijavljeno je ukupno 537 projekata koji su ispunili uslove konkursa: 207 iz oblasti umetničke muzike, 69 iz džez muzike,  43 iz narodne i 218 iz oblasti popularne muzike (rokenrol, pop, bluz itd.).

Od tog broja, odlučeno je da se sredstva dodele za 135 projekata iz oblasti umetničke, 54 iz oblasti džeza, 13 iz narodne i 79 iz oblasti pop i rok muzike.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava je 37.134.000,00 dinara.

Spisak projekata kojima su odobrena sredstva dostupan je na linku:

sokojAsset 2

ODOBRENI PROJEKTI FONDA ZA KULTURNA DAVANJA ZA 2022. GODINU

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI