Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na Ohridu je počeo regionalni sastanak organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, čiji domaćin je makedonska organizacija ZAMP.

Pored predstavnika Sokoja, sastanku prisustvuju i predstavnici slovenačke organizacije SAZAS, bosanske AMUS, hrvatske HDS ZAMP i crnogorske PAM.

Na dnevnom redu je, osim usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka održanog u Tivtu, razmena informacija o stanju u regionu kada je reč o poštovanju autorskih prava i naplati autorske naknade. Razgovaraće se i o novinama u regionalnim Zakonima o autorskom i srodnim pravima, funkcionisanju Sarajevskog sporazuma, kao i o izveštaju rada grupe za mešovita dela, što bi eventualno moglo da rezultira zaključenjem Ohridskog sporazuma.

sokojAsset 2

REGIONALNI SASTANAK NA OHRIDU

REGIONALNI SASTANAK NA OHRIDU