Categories
Vesti iz Sokoja

ZAJEDNIČKA SEDNICA ORGANA I TELA SOKOJA

Na inicijativu Upravnog odbora Sokoja, a u skladu sa članom 47 Statuta Sokoja, u cilju zajedničkog raspravljanja o važnim temama iz rada Sokoja, kao i u cilju bolje međusobne informisanosti članova organa i tela Sokoja, održana je Zajednička sednica Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Saveta autora i Direktora Sokoja.

Posle uspešno održane Redovne godišnje Skupštine Sokoja, kao i posle završene raspodele i isplate tantijema autorima i drugim nosiocima prava, članovima Sokoja, a pred letnju pauzu u radu organa i tela Sokoja, nametnula se potreba da se u ovakvom formatu analizira i zaključi prethodni period u radu Sokoja, kao i utvrde dalje aktivnosti.

Zajednički je konstatovano da je novi Plan raspodele i rešenja koja je u njemu utvrdila Skupština doveo do određenih izmena, koje su pre svega bile očekivane, kroz prethodne analize i simulacije koje je radila Stručna služba Sokoja, ali koje, zaključeno je, treba pratiti i dalje i u daljem periodu takođe analizirati i reagovati ukoliko nisu ispunile želju i nameru Saveta autora, kao predlagača da se postigne pravična raspodela, što se može konstatovati iz određenog broja reakcija članova Sokoja.

Direktor Sokoja je informisao članove organa i tela Sokoja o daljim važnim aktivnostima, koji se pre svega odnose na zaključenje ugovora sa konzorcijumom firmi koje su odlukom Skupštine izabrane da izrade i implementiraju novi Informacioni sistem. Takođe ih je obavestio da je u toku analiza firmi koje bi, potencijalno od novembra meseca 2022. godine radile monitoring za Sokoj, a sve u cilju poboljšanja ove usluge i daljeg smanjenja troškova.

Nova organizacija i sistematizacija poslova, kao i određena nova kadrovska rešenja na ključnim pozicijama u Sokoju, deo su namere da se unese nova energija u rad Stručne službe Sokoja, te da se već dobri rezultati u naplati autorskih naknada još više poboljšaju, a na taj način poveća i fond za raspodelu za članove Sokoja.

Zaključeno je da Stručna služba Sokoja nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima  tokom leta, a u slučaju neodložnih i hitnih potreba, Upravni odbor, Nadzorni odbor, kao i Savet autora će organizovati elektronske i vanredne sednice.

sokojAsset 2

ZAJEDNIČKA SEDNICA ORGANA I TELA SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Vesti iz Sokoja

RASPRAVA O AUTORSKIM PRAVIMA NA OHRIDU

Rasprava o autorskim pravima na Ohridu

(intervju direktora Sokoja, Dejana Manojlovića, iz medija) 

Nastavak uspešne saradnje organizacija muzičkih autora

 

Na Ohridskom jezeru, u organizaciji ZAMP Makedonija, organizacije koja štiti autorska prava muzičkih autora u Severnoj Makedoniji, održan je 23. sastanak regionalnih organizacija muzičkih autora, kome su prisustvovali i predstavnici iz Slovenije (SAZAS), Crne Gore (PAM), Bosne i Hercegovine (AMUS), Hrvatske (HDS ZAMP), kao i Sokoja – Organizacije muzičkih autora Srbije.

O ovom, za muzičku industriju važnom događaju, razgovaramo sa Dejanom Manojlovićem, direktorom Sokoja.

„Inicijativa za regionalno okupljanje organizacija muzičkih autora realizovana je pre skoro 10-tak godina i ostvaruje se dva puta godišnje, svaku put u organizaciji drugog društva. Pauza u tom okupljanju bila je jedino u periodu pandemije korona virusa, a nastavljena je prethodnim sastankom u Tivtu u organizaciji PAM Crne Gore. Standarne teme sastanaka su aktuelna pitanja iz života i rada organizacija, stanja u autorsko-pravnom zakonodavstvu, kao i druge aktuelne teme, kada se i kako pojave – objašnjava nam Manojlović.

U svom daljem osvrtu na poslednji sastanak, koji je upravo završen u Ohridu, direktor Sokoja naglašava:

„ Posle izlaganja svih predstavnika organizacija u vezi sa aktuelnim pitanjima iz života i rada organizacija, dalja tema sastanka je bila i sprovođenje Sarajevskog sporazuma, koji su sve organizacije potpisale još 2011. godine, a koji je u osnovi imao nameru organizacija da svoje međusobno poslovanje zasnivaju na fer međusobnim odnosima. Na sastanku je jednoglasno konstatovano da organizacije poštuju ovaj Sporazum, kao i da su svoju međusobnu saradnju podigle na zavidan nivo. To je sve vrlo važno za njihovo poslovanje, a posebno za ostvarivanje autorskih prava svih naših članova, čiji se repertoari često koriste na teritorijama na kojima ostvaruju pravo preko svih ovih organizacija“. Kako nam kaže direktor Manojlović: „ Svest da jedni drugima nismo konkurencija, vrlo je bitna za dobro funkcionisanje prikupljanja naknada za naše autore i članove. Međusobno pružanje pomoći u situacijama kada se neka organizacija nalazi u problemu bilo koje vrste, omogućava nesmetano funkcionisanje celog sistema. Svaka disfunkcija u radu oseća se u celom regionu, jer  naši autori i njihov repertoar, odnosno muzika, ne prepoznaje uspostavljene granice među nama.“

Postavljamo pitanje direktoru Manojloviću u vezi sa važnošću Ohridskog sporazuma, o kome je takođe bilo reči na ovom skupu.

„Ohridski sporazum je rezultat rada Radne grupe koja je formirana od strane predstavnika svih regionalnih organizacija, a kao odraz potrebe da se reše tzv. ‘mešovita dela’ odnosno situacija različitog poentiranja uloga pojedinih autora na delu (muzike, teksta i aranžmana), a koji postoji u različitim organizacijama. Naknadno je podstrek radu ove Radne grupe dao i Cisak, naša krovna organizacija, uvidevši važnost ove teme. Na sastanku je postignuta saglasnost oko predloženog teksta, koji su izradile kolege iz HDS ZAMP iz Hrvatske, a sada predstoji potpisivanje tog dokumenta. To će razrešiti mnoge ‘konflikte’ koji se pojavljuju na muzičkim delima i omogućiti da novac lakše i brže stigne do autora.“

Na kraju našeg razgovora direktor Sokoja, Dejan Manojlović kaže:

„ Ne mogu, a da se ne osvrnem na izvanrednu organizaciju skupa, kao i sjajno gostoprimstvo koje su nam pružili naši domaćini, pre svih direktorka ZAMP MAKEDONIJA Antoneta Tokovska Kotevska, sa svojim saradnicama, ali i Predsednik Skupštine ove organizacije g. Borče Nečovski i Predsednik Nadzornog odbora g. Vančo Tarabunov i sami uvaženi makedonski autori. I više nego što je to uobičajeno, oni su se potrudili da naš boravak na Ohridskom jezeru bude nezaboravan.“

sokojAsset 2

RASPRAVA O AUTORSKIM PRAVIMA NA OHRIDU

RASPRAVA O AUTORSKIM PRAVIMA NA OHRIDU
Categories
Vesti iz Sokoja

REGIONALNI SASTANAK NA OHRIDU

Na Ohridu je počeo regionalni sastanak organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava, čiji domaćin je makedonska organizacija ZAMP.

Pored predstavnika Sokoja, sastanku prisustvuju i predstavnici slovenačke organizacije SAZAS, bosanske AMUS, hrvatske HDS ZAMP i crnogorske PAM.

Na dnevnom redu je, osim usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka održanog u Tivtu, razmena informacija o stanju u regionu kada je reč o poštovanju autorskih prava i naplati autorske naknade. Razgovaraće se i o novinama u regionalnim Zakonima o autorskom i srodnim pravima, funkcionisanju Sarajevskog sporazuma, kao i o izveštaju rada grupe za mešovita dela, što bi eventualno moglo da rezultira zaključenjem Ohridskog sporazuma.

sokojAsset 2

REGIONALNI SASTANAK NA OHRIDU

REGIONALNI SASTANAK NA OHRIDU
Categories
Vesti iz Sokoja

DIREKTOR SOKOJA O NOVOM ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

Portal „Srpska info” i štampano izdanje Blica, objavili su razgovor sa direktorom Sokoja, gospodinom Dejanom Manojlovićem o novom zakonu o autorskim pravima i o promenama koje donosi.

Ceo razgovor možete pročitati na:

sokojAsset 2

DIREKTOR SOKOJA O NOVOM ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA

DIREKTOR SOKOJA O NOVOM ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA
Categories
Vesti iz Sokoja

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SOKOJA

Na redovnoj sednici održanoj 29. maja 2022. godine u Maloj sali Kolarčeve zadužbine učestvovalo je 114 članova aktuelnog saziva Skupštine Sokoja.

Većinskim brojem glasova usvojeni su izveštaji o radu organa Sokoja, kao i revizorski, godišnji izveštaj o poslovanju Sokoja za 2021. godinu, izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapređenje zdravstvenog i socijalnog statusa članova Sokoja, kao i finansijski plan za 2022. godinu, što omogućava da se izvrši raspodela tantijema članovima za reparticionu 2021. godinu i normalno funkcionisanje Sokoja u 2022, kao i realizaciju projekata koji su konkurisali za sredstva iz Fonda za kulturna davanja.

Usvojen je i predlog izmena i dopuna Plana raspodele, koji je izradio i predložio Savet autora tokom prve polovine 2022. godine. Usvojene izmene Plana raspodele doprineće usaglašavanju ovog dokumenta sa važećim Statutom Sokoja.

Većinom glasova odlučeno je o odabiru izvođača za izradu i implementaciju novog informacionog sistema Sokoja, a na osnovu prethodno usvojene Strategije razvoja informacionog sistema Sokoja u narednih pet godina.”

Pored usvanjanja predloga za izbor ovlašćenog revizora, koji će inovativnim alatima proveravati poslovanje Sokoja tokom 2022. godine, doneta je i odluka o prenošenju izdvojenih sredstava koja nisu bila raspodeljena tokom 2021. godine, u Fond za kulturna i socijalna davanja za 2022. godinu.

Podsećamo članove Sokoja da se sa svim dokumentima i odlukama sa sednice Skupštine mogu upoznati preko portala za autore, u okviru sajta Sokoja.

Zahvaljujemo svim članovima aktuelnog saziva Skupštine na aktivnom radu i učešću u diskusiji.

sokojAsset 2

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SOKOJA

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE SOKOJA
Categories
Vesti iz Sokoja

ODOBRENI PROJEKTI FONDA ZA KULTURNA DAVANJA ZA 2022. GODINU

Na konkurs Fonda za kulturna davanja prijavljeno je ukupno 537 projekata koji su ispunili uslove konkursa: 207 iz oblasti umetničke muzike, 69 iz džez muzike,  43 iz narodne i 218 iz oblasti popularne muzike (rokenrol, pop, bluz itd.).

Od tog broja, odlučeno je da se sredstva dodele za 135 projekata iz oblasti umetničke, 54 iz oblasti džeza, 13 iz narodne i 79 iz oblasti pop i rok muzike.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava je 37.134.000,00 dinara.

Spisak projekata kojima su odobrena sredstva dostupan je na linku:

sokojAsset 2

ODOBRENI PROJEKTI FONDA ZA KULTURNA DAVANJA ZA 2022. GODINU

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Vesti iz Sokoja

IN MEMORIAM IGOR STAROVIĆ

U Beogradu je, u 56 godini, nakon kraće bolesti preminuo frontmen grupe  „Divlji kesten“, Igor Starović.

Igor je proveo 10 godina u bendu „Divlji kesten“ gde je bio pevač, kompozitor i aranžer.

Grupa je nastala 1992. godine i odmah su postali miljenici publike. Snimili su pet albuma iza kojih su ostali hitovi: „Suze krijem, same teku“, „Ti si moja muzika“, „Kristina“, „Zorane, Zorane“, „Nataša“, „Gori, gori, srce moje“, itd.

Pored muzike koja je bila njegova ljubav, Igor je i diplomirao arheologiju.

U ime članova Sokoja upućujemo izraze saučešća porodici, prijateljima i saradnicima.

Foto: YouTube
sokojAsset 2

IN MEMORIAM IGOR STAROVIĆ

IN MEMORIAM IGOR STAROVIĆ
Categories
Vesti iz Sokoja

IZUZETNO VAŽNA VEST ZA ČLANOVE SOKOJA

Nakon dve godine izuzetnih napora  Sokoja, udruženog sa drugim organizacijama za ostvarivanje kolektivnih autorskih i srodnih prava, Vlada Republike Srbije je ispravila decenijsku nepravdu i izmenila Listu tehničkih uređaja i predmeta za koji postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskih i srodnih prava.

Uredba Vlade Republike Srbije i promena koju je donela, omogućiće da Sokoj i ostale organizacije prikupljaju i dele svojim članovima ovu naknadu, koju plaćaju proizvođači i uvoznici uređaja i praznih nosača zvuka i slike.

Značaj promene Liste je u tome što se sada na njoj nalazi mnogo veći broj uređaja, jer su na nju dodati između ostalog desktop računari, lap-topovi, TV sa hard diskom, tableti, pametni telefoni, memorijske kartice, spoljašnji hard diskovi, što će omogućiti da se iznos koji se prikupljao po ovom osnovu višestruko uveća.

Stručna služba Sokoja, zajedno sa predstavnicima drugih organizacija, u narednim danima će preduzimati sve potrebne aktivnosti, kako bi se nova Lista što brže stavila u funkciju i od obveznika počela da prikuplja adekvatna naknada, kako bi se rezultati toga osetili u prihodima naših članova što pre, već u ovoj 2022. godini.

 

Upravni odbor i Direktor Sokoja

sokojAsset 2

IZUZETNO VAŽNA VEST ZA ČLANOVE SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI