Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Categories
Vesti iz Sokoja

PODKAST MUZIČKA INDUSTRIJA – GOST PAVLE PAVIČIĆ

U osmom izdanju podkasta Muzička industrija gost je Pavle Pavičić, šef Službe za medjunarodne pravne poslove.

Pavičić je  nadahnuto govorio o prednostima i manama nadolazeće veštačke inteligencije kao kreatora muzičkih dela.

Serijal „Muzička industrija 2“ je edukativnog karaktera i ideja je da informiše članove strukovnih udruženja autora, producenata i izvođača kao i širu javnost o trenutnoj situaciji u muzičkoj industriji u Srbiji. Edukacija se odnosi na način ostvarivanja prava koja kolektivno zastupaju i koja se naplaćuju od strane tri kolektivna društva. U svakoj od ukupno deset epizoda druge sezone, o ovim temama govoriće autori, izvođači i stručna lica koja se bave ovom tematikom u primenjenom okviru današnje muzičke industrije u Srbiji. Domaćini i autori emisija su Vladimir Đurić Đura i Rodoljub Stojanović, a gosti eminentne i cenjene ličnosti iz sveta muzičke industrije, svako u svom domenu poslovanja.

Podkast Muzička industrija se emituje na kanalu Multimedia music

sokojAsset 2
Categories
Vesti iz Sokoja

IN MEMORIAM – MIODRAG Ž.ILIĆ

Sa žaljenjem smo primili vest da nas je napustio naš uvaženi tekstopisac i član aktuelnog saziva Skupštine, Miodrag Ž.Ilić rođen  u Šapcu 1950. godine.

U svet narodne muzike ušao je početkom 70. godina, u Sarajevu gde je studirao ekonomiju.

Njegovi stihovi su  proslavili nekoliko stotina pevača i kompozitora. Autorski potpis Miodraga Ž.Ilića se nalazi na brojnim pesmama u narodnoj i zabavnoj muzici, prepevima, obradama izvornih pesama, filmskoj muzici.

Za sobom je ostavio više od 4000 pesama, sarađivao je sa 150 kompozitora i preko 300 pevača Neki od njegovih najvećih hitova su :”Božanstvena ženo”, “Lepotica grada”, “Dobro veče izgubljena nado”, “Plavo oko, plakalo je”, “Oj, jarane, jarane”, “Bolna ti ležim”, “Hej, kafano, neću više”, “Verna u ljubavi”, “Stani da se pozdravimo”, “Dođi pod moj prozor”, “Ne zaboravi ovaj grad”, “Dajte mi da živim”, “Ružo moja najmiliji cvete”, “Svirajte mi za Željanu”, “Idi, široko ti polje”, “Moj život je moje blago”, “Moja dušo čista”, “Rodio se sin, mali gospodin”, “Dve smo sestre, dve sudbine”, “A gde smo ja i ti”, “Budi mi prijatelj”, “Kome naša ljjubav smeta”, “Volimo se, al’ se ne viđamo”, “Plitak potok, a voda duboka”, “Ti si moja šljiva ranka”, “Putuješ svetom, al’ Bosne nema”, “Bol do ludila”…U ime svih članova Sokoja, porodici, prijateljima i saradnicima upućejemo izraze iskrenog saučešća.

Categories
Vesti iz Sokoja

MUZIČKA AUTORSKA PRAVA NA FILMU

FEST Pro je nova inicijativa Beogradskog međunarodnog filmskog festivala – FEST.  Ovaj program je posebno osmišljen da podrži filmske profesionalce i stvori platformu za filmsku industriju koja će omogućiti umrežavanje, učenje i istraživanje novih mogućnosti. Cilj FEST-a Pro je da Beograd postane centar filmske industrije i poželjna destinacija za filmsku produkciju.

Od 28. februara do 2. marta, program FEST-a Pro će obuhvatiti niz panela, sastanaka i radionica sa gostima iz inostranstva i domaćim filmskim profesionalcima.Ovaj program je namenjen i usmeren, pre svega, filmskim profesionalcima, a ima za cilj da stvori platformu za filmsku industriju koja će omogućiti umrežavanje, učenje i istraživanje novih mogućnosti.

U petak 1. marta u Sali 2 MTS dvorane u terminu 17:45 – 18:45h predstavnici Sokoja će imati prezentaciju na temu Muzička autorska prava na filmu

Učesnici su: Pavle Pavičić, Srećko Barbarić i Janko Balandžić

Categories
Vesti iz Sokoja

IN MEMORIAM – DIMITRIJE MIKAN OBRADOVIĆ

Sa velikim žaljenjem primili smo vest da nas je napustio uvaženi autor i član aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, Dimitrije Mikan Obradović – kompozitor, etnomuzikolog, frulaš i dugogodišnjimuzički urednik  u Radio Beogradu.

Obradović spada u red najznačajnijih srpskih umetnika koji su zaslužni za brojne sačuvane autohtone melodije iz našeg nasleđa. Ne samo da ih je beležio, snimao na terenu i melografisao, nego ih je i stilizovao na jedinstven umetnički način, stvarajući polifonije kakve danas uživaju popularnost u svetu.

Sa svojim orkestrom i pevačima snimio je veliki broj pesama i kola, koje su nagrađene srebrnim, zlatnim i dijamantskim pločama. Pisao je i muziku za decu, a ploča “Al’ je lep ovaj svet“ na stihove Jovana Jovanovića Zmaja i u izvođenju dečjeg hora “Kolibri” osvojila je Gran pri svih radio-stanica Jugoslavije, dok su sve pesme sa ovog albuma ušle u obaveznu muzičku literaturu osnovnih škola. Dugo godina je sarađivao sa Biljom Krstić i orkestrom “Bistrik” i tako je nastalo 10 izvanrednih vokalnih ostvarenja, zasnovanih prvenstveno na njegovom proučavanju i analiziranju tonskih nizova iz kojih potiču napevi ili tekstovi.

Status istaknutog umetnika i Estradna nagrada Srbije koju je dobio 1999. godine, potvrda su visokih vrednosti njegovog etnomuzikološkog i kompozitorskog rada i značaja za nacionalnu muzičku kulturu.

Porodici, prijateljima i saradnicima upućujemo izraze iskrenog saučešća u ime svig članova Sokoja.                                                                       

Categories
Vesti iz Sokoja

VUKOVA NAGRADA BRAĆI TEOFILOVIĆ

Kulturno-prosvetna zajednica (KPZ) Srbije dodelila je 60. put Vukovu nagradu, priznanje namenjeno pojedincima i institucijama za izuzetan doprinos kulturi i društvu.

Medju dobitnicima su i muzički umetnici braća Teofilović, Ratko i Radiša koji su članovi aktuelnog saziva Skupštine Sokoja.

Čestitamo braći Teofilović na ovom značajnom priznanju i želimo dalji uspeh u radu.

Categories
Vesti iz Sokoja

PODKAST MUZIČKA INDUSTRIJA – GOST RADE RADIVOJEVIĆ

U šestoj epizodi,  drugog serijala podkasta, u sredu 14. februara 2024. godine u 18 časova, gost je Rade Radivojević aktuelni predsednik Udruženja kompozitora Srbije.

Serijal „Muzička industrija 2“ je edukativnog karaktera i ideja je da informiše članove strukovnih udruženja autora, producenata i izvođača kao i širu javnost o trenutnoj situaciji u muzičkoj industriji u Srbiji. Edukacija se odnosi na način ostvarivanja prava koja kolektivno zastupaju i koja se naplaćuju od strane tri kolektivna društva. U svakoj od ukupno deset epizoda druge sezone, o ovim temama govoriće autori, izvođači i stručna lica koja se bave ovom tematikom u primenjenom okviru današnje muzičke industrije u Srbiji. Domaćini i autori emisija su Vladimir Đurić Đura i Rodoljub Stojanović, a gosti eminentne i cenjene ličnosti iz sveta muzičke industrije, svako u svom domenu poslovanja.

Podkast Muzička industrija se emituje na kanalu Multimedia music

Categories
Vesti iz Sokoja

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA KULTURNA DAVANJA

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije
K O N K U R S
za dodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja u cilju finansiranja i sufinansiranja projekata
iz oblasti domaćeg muzičkog stvaralaštva

PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa su projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju – Organizaciji muzičkih autora Srbije. Prednost imaju projekti koji uključuju dela više autora.

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 34. a u skladu sa članom 55. Statuta Sokoja, prema kriterijumima predviđenim članom 13.6.1.2. Plana raspodele. Projekti moraju da budu realizovani i opravdani do 31. decembra 2025. godine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

CILj KONKURSA

Cilj konkursa je razvoj muzičke kulture kroz podršku projektima koji imaju za cilj podsticaj, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju.

Projekti od značaja za razvoj muzičke kulture koji su obuhvaćeni konkursom:

 • programi i radionice u okviru kojih se stvaraju muzička autorska dela (muzičko stvaralaštvo);
 • koncertno izvođenje (podsticaj koncertnog izvođenja domaćih muzičkih dela);
 • muzičke manifestacije (organizovanje festivala, priredbi, tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, savremeno i tradicionalno i sl.);
 • izdavačka delatnost u oblasti muzike (izdavanje kompakt diskova, digitalnih izdanja, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje se bave i koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo i sl.).
 • učestvovanje muzičkih reprezentativnih udruženja registrovanih u Republici Srbiji u radu međunarodnih krovnih muzičkih autorskih organizacija, kroz članstvo, seminare, sastanke, pretplatu na inostrane muzičke časopise i sl.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, koja postoje najmanje 1 godinu,
 • fizička lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije ili državljanstvom Republike Srbije
 • udruženja muzičkih autora registrovana na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslov reprezentativnosti, mogu konkurisati za projekte učestvovanje udruženja u radu međunarodnih krovnih muzičkih autorskih organizacija, kroz članstvo, seminare, sastanke, pretplatu na inostrane muzičke časopise i sl.

PRAVO UČEŠĆA NEMAJU          

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači i drugi korisnici repertoara koji ne izvršavaju zakonske obaveze prema Sokoju kao ni ansambli koji nemaju status pravnog lica.

KRITERIJUMI

Kriterijumi za ocenu i izbor projekta za dodelu sredstava za kulturna davanja su:

 • usklađenost projekta sa ciljevima i prioritetima konkursa;
 • kvalitet i inovativnost projekta;
 • posedovanje neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • umetnički odnosno stručni potencijali za realizaciju projekta;
 • usklađenost plana projektne aktivnosti sa finansijskim planom;
 • uključenost više izvora finansiranja za realizaciju projekta predstavlja prednost;
 • uključenost dela više domaćih autora u projektu predstavlja prednost.

Kriterijumi za ocenu i izbor projekta za dodelu sredstava udruženjima muzičkih autora su:

 • reputacija međunarodne organizacije čiji je udruženje član;
 • mogućnost predstavljanja domaćeg muzičkog stvaralaštva u međunarodnoj organizaciji;
 • mogućnost učestvovanja na seminarima, sastancima i drugim događajima u međunarodnoj organizaciji;
 • mogućnost pretplate na inostrane muzičke časopise.

PRIJAVA NA KONKURS       

Podnosilac projekta dužan je da popuni onlajn (ili online) formular – konkursnu prijavu  i tom prilikom, prateći uputstva koja će dobiti odmah nakon podnete onlajn (online) prijave, potrebno je da dostavi:

 • radnu biografiju ili referentne podatke o instituciji koja konkuriše;
 • relevantnu preporuku (za podnosioca projekta koji prvi put konkuriše preporuka je obavezna);
 • pismenu izjavu da je obavestio autora/nosioce autorskog prava o iskorišćavanju muzičkog dela koje je sadržano u projektu, ukoliko se radi o koncertnom izvođenju i/ili izdavačkoj delatnosti;
 • pismenu dozvolu autora/nosioca autorskog prava za iskorišćavanje muzičkog dela koje je sadržano u projektu, ukoliko se delo u okviru projekta prvi put saopštava javnosti (dozvola za objavljivanje dela) ili se delo koristi u izmenjenom i/ili prerađenom obliku (dozvola za izmenu i/ili preradu dela);
 • demo snimak projekta ukoliko je u pitanju vrsta projekta koja podrazumeva zvučno beleženje muzike;
 • snimke dela koja su obeležila dosadašnji rad podnosioca projekta;
 • dokaz o izmirenim dospelim obavezama prema Sokoju zaključno sa 31.12. godine koja prethodi godini za koju se dodeljuju sredstva (odnosi se na korisnike repertoara Sokoja);
 • dokaz o reprezentativnosti udruženja muzičkih autora (kada su podnosioci projekta domaća reprezentativna udruženja muzičkih autora).

NAPOMENA

Odobrena sredstva se uplaćuju isključivo na račun podnosioca projekta;

Podnosilac projekta koji preuzme odobrena sredstva, ne može da podnese Upravnom odboru molbu za prenamenu sredstava i promenu programa osim u slučaju više sile (požar, poplava, zemljotres, epidemija, bolest, vanredno stanje i sl.).

NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVE

Konkursni formular može se popuniti na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje.Takođe, neće se razmatrati prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu u skladu sa uslovima konkursa. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Konkursna prijava (popunjen formular) i priložena dokumentacija, mogu se podnositi isključivo popunjavanjem  onlajn (online) formulara, na sajtu Sokoja.

VREME TRAJANjA KONKURSA

Poslednji dan za popunjavanje konkursnih prijava i prilaganje propratne dokumentacije je 9. mart 2024. godine do ponoći.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je:

Svetlana Slavnić, tel: 011/4033-144, mob: 064/8051840, imejl: svetlana.slavnic@sokoj.rs

Categories
Vesti iz Sokoja

POZIV ZA PRIJAVU ZA PODSTICAJ MUZIČKOM STVARALAŠTVU

P O Z I V

za prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu

U skladu sa odredbom 13.6.1.1 Plana raspodele, članom 15. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja, kao i odlukom Upravnog odbora od 31.1.2024. godine, Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije (u daljem tekstu: Sokoj), poziva autore koji su članovi Sokoja i žele da ostvare pravo na podsticaj, da u periodu počev od 9.2.2024. godine, zaključno sa danom 9.3.2024. godine, izvrše prijave svojih dela koja pripadaju kategorijama:

 • etno-muzike i preradama tradicionalne muzike; i
 • duhovne (sakralne, odnosno svete) muzike.

Prijave dela koja pripadaju navedenim kategorijama vrše se isključivo popunjavanjem onlajn formulara kojem možete pristupiti na ovom linku.

Prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu dostavljene na uredno popunjenom formularu, neće biti uzete u razmatranje.

O blagovremenim i urednim prijavama odlučuje Komisija koju čine članovi komisije za serioznu/umetničku i džez muziku i komisije za narodnu, rok i popularnu muziku. Na odluku Komisije o prijavi, autor koji je podneo prijavu, može uložiti prigovor Savetu autora u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Savet autora u obavezi je da donese odluku u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Odluka Saveta autora je konačna.

Napomene:

Na podsticaj muzičkom stvaralaštvu primenjuju se pravila propisana Planom raspodele i Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja.

Pravo na prijavu po ovom Pozivu imaju živi autori koji su članovi Sokoja čija dela spadaju u kategorije: etno-muzike i prerade tradicionalne muzike i duhovne (sakralne, odnosno svete) muzike. U tom smislu, Poziv za prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu se isključivo odnosi na autore čija dela spadaju  u navedene kategorije, dok se ovaj Poziv ne odnosi na autore i njihova dela koja pripadaju drugim muzičkim kategorijama. Ukoliko autor u svom opusu ima dela koja pripadaju različitim kategorijama, prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu može podneti samo za dela koja pripadaju kategorijama na koja se Poziv odnosi.

Jednom izvršena prijava koju je prihvatila Komisija, važi za sve buduće obračunske periode i nije potrebna ponovna prijava za isto delo.

Ovaj Poziv za prijavu za podsticaj muzičkom stvaralaštvu se odnosi na obračunski period za 2023. godinu.

Kontakt adresa za sve dodatne informacije je: dokumentacija@sokoj.rs

Categories
Vesti iz Sokoja

BEOGRADSKA FILHARMONIJA IZVODI BRKLJAČIĆA

“Otkucajima davno zaboravljenog sata” Ivana Brkljačića započinje filharmonijsko veče kao nastavak uzbudljivog niza koncerata na kojima u svojoj stogodišnjoj sezoni orkestar predstavlja kompozicije koje je Beogradska filharmonija poručivala od srpskih kompozitora ili ih je često izvodila. Tako je nastalo delo koje je orkestar premijerno izveo 2006. godine od tada mladog Brkljačića, koji je muzičkim otkucajima želeo da predstavi uspomenu na drage pretke, zahvaljujući čijoj snazi i dejstvu je pogled u budućnost lakši i uzbudljiviji.

“Kada se iz prošlosti crpi potencijal za budućnost, svest o kvalitetu sadašnjeg trenutka duže traje. Otkucaji takođe ukazuju na neminovnost različitih pulsacija u životima ljudi. Kroz stabilne, promenljive, tenzione, razigrane i bezazlene pulsacije, izgrađena je forma Otkucaja u pet velikih celina sa epilogom”, rekao je Brkljačić, prodekan i redovni profesor FMU u Beogradu, čije su kompozicije izvođene širom Evrope, u SAD-u, Kanadi, Brazilu, Argentini, Australiji, Hong Kongu, Japanu…

(izvor Euronews)

Koncert će biti održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, u petak 9. februara sa početkom u 20 časova.

Detaljan program koncerta dostupan je na sajtu Beogradske filharmonije https://www.bgf.rs/

sokojAsset 2

Izvor slike: https://www.bgf.rs/

Categories
Vesti iz Sokoja

“EMBRACE REALITY” – NOVI ALBUM BENDA NEMESIS

Embrace Reality” – novi album benda Nemesis

Ženski melodic death metal bend Nemesis objavio je drugi album Embrace Reality pod okriljem izdavačke kuće Grom Records. Grom Records, underground izdavačka kuća iz Novog Sada i ovog puta potpisuje izdavaštvo albuma. Album je snimljen i produciran u saradnji sa Lukom Matkovićem u Citadela Sound Production studiju. Samo snimanje je finansijski podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja a vizuelna rešenja potpisuje srpska umetnica Tea Jagodić..

Nemesis je petočlani ženski melodični death metal bend iz Beograda. Svoju muziku opisuju kao sirovu, energičnu, privlačnu, ali i brutalnu.

Članice benda su: Sanja Nakovski (ex-Drča) – vokal, Aleksandra Petrović – gitara, Tijana Milivojević – gitara, Biljana Sovilj – bas gitara, Selena Simić – bubnjevi.

Nemesis veruje da ovaj album pokazuje njihov muzički napredak i da predstavlja stari identitet benda, ali u boljoj i nešto brutalnijoj formi.