Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Svečanost povodom uručenja Godišnje nagrade „Stana Đurić-Klajn“ za izuzetan doprinos muzikologiji u 2022. godini biće održana u četvrtak, 9. maja 2024. godine u Legatu Slavenski, sa početkom u 19 časova. Ulaz je slobodan.

Dobitnica nagrade, prof. dr Marijana Kokanović Marković, muzikološkinja, redovni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, održaće predavanje na temu

Jovan Paču: Srpski zvuci – rapsodije za klavir (predstavljanje notnog izdanja i kompakt diska).

Dr Marijana Kokanović Marković je dobitnica nagrade u kategoriji za originalan doprinos srpskoj muzikologiji: za rezultate iz oblasti primenjene muzikologije (zaštita srpske muzičke baštine, muzikološki prilozi kritičkim izdanjima notnih i zvučnih zapisa, muzikološka obrada novootkrivenog notnog ili tekstualnog rukopisa i ostale tekstualne zaostavštine…) publikovane tokom 2022. godine, za priređivanje i autorstvo svih propratnih muzikoloških priloga i komentara zbirke kompozicija Jovana Pačua Srpski zvuci: rapsodije za klavir br. 1-8 (Novi Sad, Matica srpska, 2022).

Događaj će zaokružiti muzički program, na kojem će pijanistkinja Nevena Sovtić izvesti dve kompozicije Jovana Pačua, Rapsodije br. 3 i 5.