Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U nedelju, 26. maja 2024. godine u Velikoj sali Privredne komore Srbije, održana je redovna Skupština Sokoja na kojoj je učestvovalo 127 članova aktuelnog saziva .

Velikom većinom glasova usvojeni su izveštaji o radu organa Sokoja, kao i revizorski, godišnji izveštaj o poslovanju Sokoja za 2023. godinu, izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapređenje zdravstvenog i socijalnog statusa članova Sokoja, kao i finansijski plan za 2024. godinu, što omogućava da se izvrši raspodela tantijema članovima za reparticionu 2023. godinu i normalno funkcionisanje Sokoja u 2024, kao i realizaciju projekata koji su konkurisali za sredstva iz Fonda za kulturna davanja.

Takodje je većinskim brojem glasova usvojen predlog izmena i dopuna Plana raspodele, koji je izradio i predložio Savet autora tokom prve polovine 2024. godine. Usvojenim izmenama Plana raspodele određen je minimalni iznos uplaćene naknade, kao dodatnog parametra  kojim bi se odredio status „Mega koncert“ u klasama raspodele Koncerti popularne muzike, Ostale manifestacije i džez koncerti. Predložena je i izmena obračuna tantijema za dela korišćena u pozorišnim predstavama koje se emituju u televizijskim programima u smislu da se izjednače sa muzičkim delima koja su korišćena u filmovima, što je značajna i pozitivna promena za sve autore koji se bave ovom vrstom stvaralaštva. Usvojena je i sugestija članstva i izvršena izmena i dopuna Plan raspodele  na način da se  prihvati prijava dela od strane jednog koautora uz obaveštavanje ostalih koautora koji moraju da se izjasne u roku od 6 meseci, s tim da ukoliko se ne izjasne smatraće se da su saglasni sa prijavom. Omogućeno je koautorima da prijave delo bez saglasnosti koautora koji je nepoznat, nedostupan, nije član Sokoja ili odbija da učestvuje u prijavi dela, sve sa ciljem da se omogući koautorima da ostvaruju svoja prava.

Pored usvanjanja predloga za izbor ovlašćenog revizora, koji će inovativnim alatima proveravati poslovanje Sokoja tokom 2024. godine, doneta je i odluka o prenošenju izdvojenih sredstava koja nisu bila raspodeljena tokom 2023. godine, u Fond za kulturna i socijalna davanja za 2024. godinu, kao i odluku o načinu raspodele sredstava koja nisu, u periodu od pet godina od dana završetka godine u kojoj su korišćena autorska dela, raspodeljena i isplaćena nosiocima prava.

Na prezentaciji je predstavljen projekat s ciljevima dugoročnog i stabilnog obezbeđenja informatičkih uslova za obavljanje delatnosti Sokoja, digitalizacije i automatizacije poslovnih procesa, tehničkih unapređenja i organizacionog uređenja, kao i obezbeđenja uslova za dalji razvoj i realizaciju novih servisa namenjenih autorima.

Radi „zaokruživanja“ Sokojeve imovine, Skupština je odobrila kupovinu stana koji se nalazi na trećem spratu poslovne zgrade Sokoj.

Dokumenta i odluke sa održane sednice Skupštine dostupne su svim članovima na portal za autore u okviru našeg sajta.

Veliki broj učesnika Skupštine je posle održane sednice nastavio neformalne razgovore i druženje u novootvorenoj bašti u  Klubu Sokoj .

Zahvaljujemo svim članovima aktuelnog saziva Skupštine na aktivnom radu i učešću u diskusiji.

sokojAsset 2