Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Categories
Vesti iz Sokoja

INTERVJU DIREKTORA SOKOJA ZA K1

Dejan Manojlović, direktor Sokoja za K1 je govorio o planovima i dosadašnjim uspešnim rezultatima Organizacije muzičkih autora Srbije.

sokojAsset 2

INTERVJU DIREKTORA SOKOJA ZA K1

DEJAN MANOJLOVIĆ – DIREKTOR SOKOJA I U NOVOM MANDATU
Categories
Fond za kulturna davanja Legat

FESTIVAL DONNE IN MUSICA

U okviru 20.izdanja festivala DONNE IN MUSICA u Legatu Slavenski, u utorak 28.februara koncert će održati violinistkinja Ljubica Jovanović i pijanistkinja Sanja Dorić. Na programu su dela Olivere Vojne Nešič i Albene Petrović Vratchanskе

Koncert počinje u 19 časova a ulaz je slobodan.

sokojAsset 2

FESTIVAL DONNE IN MUSICA

FESTIVAL DONNE IN MUSICA
Categories
Vesti iz Sokoja

OBELEŽEN DAN UKS-A

U subotu, 18. februara u Sali Udruženja kompozitora Srbije, obeležen je dan ovog Udruženja.

Tom prilikom dodeljene su zahvalnice istaknutim članovima i institucijama medju kojima je i Sokoj – organizacija muzičkih autora Srbije. U ime Sokoja zahvalnicu je primio direktor Sokoja, Dejan Manojlović.

Čestitamo 78 godina rada našim kolegama iz Udruženja kompozitora.

sokojAsset 2

OBELEŽEN DAN UKS-A

OBELEŽEN DAN UKS-A
Categories
Vesti iz Sokoja

NAGRADJENI ČLANOVI SOKOJA

Nagrade našim članovima

Predsednik Saveta autora Sokoja, kompozitor Radivoje Rade Radivojević dobitnik je ovogodišnje Vukove nagrade a Slavko Mitrović Cale, takodje član Saveta autora Sokoja,  dobitnik je ovogodišnjeg Sretenjskog ordena trećeg stepena za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane u oblasti javnih i kulturnih delatnosti, posebno u oblasti muzičke umetnosti.

Čestitamo dobitnicima na zasluženim priznanjima.

sokojAsset 2

NAGRADJENI ČLANOVI SOKOJA

NAGRADJENI ČLANOVI SOKOJA
Categories
Vesti iz Sokoja

PROSLAVA DANA SOKOJA

Obeležen Dan Sokoja – 73. godine rada Organizacije muzičkih autora Srbije

U petak, 10. februara obeležen je Dan Sokoja na svečanosti u prostoru “Openspace Bezistan”.  Proslavi povodom 73. godine rada Organizacije muzičkih autora Srbije, prisustvovali su članovi upravljačkih organa ovog udruženja kao i brojni gosti i partneri. Medju gostima bili su predstavnici Ministarstva pravde, Zavoda za intelektualnu svojinu, OFPS, PI, Udruženja kompozitora Srbije, Udruženja džez, zabavne i rok muzike, brojnih medijskih kuća sa kojima Sokoj uspešno posluje već godinama. 

Prisutnima su se obratili direktor Sokoja, Dejan Manojlović kao i predsednik Upravnog odbora, Nikola Čuturilo. Manojlović je istakao da je Organizacija muzičkih autora Srbije, protekle godine odlično poslovala i da je ušla u niz rekonstrukcija, od renoviranja zgrade do novog informacionog sistema. Nikola Čuturilo je rekao da mu je želja da za vreme njegovog mandata, sa ostalim kolegama, učini sve što je neophodno da Sokoj bude transparentna i efikasna organizacija za kolektivno ostvarivanje prava muzičkih autora, koja radi u korist svih svojih članova. Posebno je istaknut Fond za kulturna davanja iz koga su finansirani brojni muzički projekti 2022.godine. Mali film podsetio je prisutne na znamenite kolege kompozitore, tekstopisce i aranžere koji su preminuli protekle godine.

Odmah posle Drugog svetskog rata, 1945. godine , konstituisana su tri udruženja kompozitora – Srbije, Hrvatske i Slovenije a nešto kasnije i Makedonije. Već 1946. godine održana je konferencija na kojoj je postignut sporazum o izgledu budućeg saveza, koji bi težio razvijanju jugoslovenske muzike u zemlji i njenoj promociji u inostranstvu, kao i regulisanju autorskog prava. Tako je Prvi kongres kompozitora i muzičkih pisaca Jugoslavije koji je održan 12. i 13. februara 1950. u Beogradu u svečanoj sali Muzičke škole “Stanković”, postao osnivački kongres Sokoja. Zabeleženo je da je Kongresu prisustvovalo 120 delegata kompozitora iz svih republičkih udruženja, kao i gosti i zainteresovani posmatrači iz kulturnih, naučnih i prosvetnih institucija. Ova organizacija je tokom proteklih sedam decenija pretrpela mnogobrojne transformacija koje su vezane za metamorfozu društvenog i državnog uređenja zemlje u kojoj je ona funkcionisala – Jugoslavije, a zatim Srbije. Danas je zaštita autorskih prava dominantan aspekt u radu Sokoja. Ali, različite aktivnosti i manifestacije koje je Sokoj inicirao, podržavao ili u njima učestvovao, oslikavaju strategiju njegovog delovanja na polju kulturne politike i njegov značaj u stvaranju povoljnog okruženja za muzičko stvaralaštvo u različitim žanrovskim sferama.

sokojAsset 2

PROSLAVA DANA SOKOJA

PROSLAVA DANA SOKOJA
Categories
Vesti iz Sokoja

DEJAN MANOJLOVIĆ – DIREKTOR SOKOJA I U NOVOM MANDATU

Na poslednjoj sednici Upravnog odbora, ovaj organ Sokoja, kao nadležan za izbor direktora Sokoja, ponovo je na ovo važno mesto izabrao dosadašnjeg direktora, Dejana Manojlovića.

Kako prethodni četvorogodišnji mandat direktoru Manojloviću, a na koji je izabran 11. februara 2019. godine ističe, to je Upravni odbor Sokoja izvršio svoju Statutarnu nadležnost i izvršio izbor direktora Sokoja u sledećem mandatnom periodu.

Kako je istaknuto u diskusiji na sednici Upravnog odbora, rezultati koje Sokoj postiže na svim poljima, a kao rezultat rada direktora Manojlovića, te dosadašnje i više nego uspešne bliske saradnje Upravnog odbora i direktora Manojlovića, kao i njegove komunikacije sa drugim organima i telima Sokoja (Nadzorni odbor, Savet autora), kandidovali su dosadašnjeg direktora Sokoja da i u sledećem mandatnom periodu, zajedno sa drugim organima i telima Sokoja završi započeto i uredi Sokoj kao transparentnu i efikasnu organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava muzičkih autora, koja radi u korist svih svojih članova

sokojAsset 2

DEJAN MANOJLOVIĆ – DIREKTOR SOKOJA I U NOVOM MANDATU

DEJAN MANOJLOVIĆ – DIREKTOR SOKOJA I U NOVOM MANDATU
Categories
Vesti iz Sokoja

K O N K U R S

Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije

K O N K U R S

za dodelu  sredstava iz Fonda za kulturna davanja u cilju finansiranja i sufinansiranja projekata iz oblasti domaćeg muzičkog stvaralaštva

Predmet konkursa su projekti koji imaju za cilj stimulisanje, promovisanje i čuvanje muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava poverili Sokoju – Organizaciji muzičkih autora Srbije. Prednost imaju projekti koji uključuju dela više autora.

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 34. a u skladu sa članom 55. Statuta Sokoja, prema kriterijumima predviđenim članom 13.6. Plana raspodele. Projekti moraju da budu realizovani i opravdani do 31. decembra 2024. godine. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu Politika i na sajtu Sokoja: www.sokoj.rs

Oblasti i kriterijumi koji su konkursom obuhvaćeni:

Pravo učešća na konkursu imaju:

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači i drugi korisnici repertoara koji ne izvršavaju zakonske obaveze prema Sokoju.
Ansambli mogu konkurisati samo ukoliko imaju status pravnog lica.

Napomene: Odobrena sredstva se uplaćuju isključivo na račun podnosioca projekta;

Podnosilac projekta koji preuzme odobrena sredstva, ne može da podnese Upravnom   odboru molbu za prenamenu sredstava i promenu programa osim u slučaju više sile (požar, poplava, zemljotres, epidemija, bolest, vanredno stanje i sl.).

Podnosilac projekta dužan je da popuni onlajn (ili online) formular – konkursnu prijavu  i tom prilikom, prateći uputstva koja će dobiti odmah nakon podnete onlajn (online) prijave, potrebno je da dostavi:

Prijave uz koje nije priložena tražena dokumentacija smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje.Takođe, neće se razmatrati  prijave pristigle posle utvrđenog roka, kao i one koje nisu u skladu sa uslovima konkursa. Na predlog Upravnog odbora, konačnu odluku o izboru projekta donosi Skupština Sokoja. Ne postoji obaveza vraćanja materijala podnetog uz prijavu.

Konkursna prijava (popunjen formular) i priložena dokumentacija, mogu se podnositi isključivo popunjavanjem  onlajn (online) formulara, na sajtu Sokoja.

Poslednji dan za popunjavanje konkursnih prijava i prilaganje propratne dokumentacije je 8. mart 2023. godine do ponoći.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je:

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je:
Svetlana Slavnić,
tel: 011/4033-144, mob: 064/8051840,
imejl: svetlana.slavnic@sokoj.rs

sokojAsset 2

K O N K U R S

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Fond za kulturna davanja Legat

IZ VRTA POJ

Koncert pod nazivom IZ VRTA POJ, biće održan u utorak 7. februara sa početkom u 19 časova u Legatu Slavenski. Na koncertu će flautistkinja Stana Krstajić i violinistkinja Dunja Kalamir, koje nastupaju kao duo Allegria, izvesti dela koja su pisana i posvećena ovom duu.

Veliki deo programske celine ovog koncerta su premijere a duo Allegria će izvesti dela D.Despića, D. Bogdanovića, D.Jovanović, V.Tošića, M.Mihajlovića, A.Krstajić, M.Raičkovića i D. Ilića.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja. Ulaz na koncert je slobodan

sokojAsset 2

IZ VRTA POJ

IZ VRTA POJ