Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Dejan Manojlović, direktor Sokoja za K1 je govorio o planovima i dosadašnjim uspešnim rezultatima Organizacije muzičkih autora Srbije.

sokojAsset 2

INTERVJU DIREKTORA SOKOJA ZA K1

DEJAN MANOJLOVIĆ – DIREKTOR SOKOJA I U NOVOM MANDATU