Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na poslednjoj sednici Upravnog odbora, ovaj organ Sokoja, kao nadležan za izbor direktora Sokoja, ponovo je na ovo važno mesto izabrao dosadašnjeg direktora, Dejana Manojlovića.

Kako prethodni četvorogodišnji mandat direktoru Manojloviću, a na koji je izabran 11. februara 2019. godine ističe, to je Upravni odbor Sokoja izvršio svoju Statutarnu nadležnost i izvršio izbor direktora Sokoja u sledećem mandatnom periodu.

Kako je istaknuto u diskusiji na sednici Upravnog odbora, rezultati koje Sokoj postiže na svim poljima, a kao rezultat rada direktora Manojlovića, te dosadašnje i više nego uspešne bliske saradnje Upravnog odbora i direktora Manojlovića, kao i njegove komunikacije sa drugim organima i telima Sokoja (Nadzorni odbor, Savet autora), kandidovali su dosadašnjeg direktora Sokoja da i u sledećem mandatnom periodu, zajedno sa drugim organima i telima Sokoja završi započeto i uredi Sokoj kao transparentnu i efikasnu organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava muzičkih autora, koja radi u korist svih svojih članova

sokojAsset 2

DEJAN MANOJLOVIĆ – DIREKTOR SOKOJA I U NOVOM MANDATU

DEJAN MANOJLOVIĆ – DIREKTOR SOKOJA I U NOVOM MANDATU