Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Categories
Fond za kulturna davanja Vesti iz Sokoja

NOVI DISK SA DELIMA V.MOKRANJCA

Nemačka diskografska kuća CPO (Classic Produktion Osnabrück) početkom januara ove godine, objavila je kompakt disk sa klavirskim delima Vasilija Mokranjca u izvodjenju srpskog pijaniste mladje generacije, Vladimira Gligorića.

Snimak je načinjen u studiju Radija SWR a podršku za realizaciju ovog značajnog medjunarodnog projekta, pijanista Gligorić je dobio iz Fonda za kulturna davanja Sokoja.

Više detalja o ovom izdanju dostupno je na sledećem linku

sokojAsset 2

NOVI DISK SA DELIMA V.MOKRANJCA

NOVI DISK SA DELIMA V.MOKRANJCA
Categories
Vesti iz Sokoja

SOKOJ I GOS POTPISALI UGOVOR O SARADNJI

Sokoj je 03. februara 2021. godine potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji sa Glumačkom organizacijom Srbije (GOS).  

Posle perioda pregovaranja, a uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora  Sokoja, potpisan je ugovor sa Udruženjem glumaca Srbije, koje aplicira da postane organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava interpretatora (glumaca).

Ugovor o poslovnoj saradnji potpisali su direktor Sokoja, Dejan Manojlović i direktorka GOS-a, Jelena Ćuruvija Đurica. 

Na fotografiji, s leva na desno: Nikola Čuturilo, Jelena Ćuruvija Đurica i Dejan Manojlović.
Fotografija: PR foto

Sokoj će na ovaj način pored UFUS AFA ZAŠTITE, organizacije sa kojom saradjuje više od tri godine, a koja ostvaruje kolektivna autorska prava filmskih stvaralaca, pružati potrebnu operativnu, kadrovsku i tehničku podršku ovom novom udruženju, osnovanom posle najnovijih izmena Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Korist od ovakve saradnje sa ovim organizacijama je osim finansijske i reputaciona, s obzirom da se Sokoj na taj način legitimiše kao kvalitetna, sposobna i tehnički opremljena organizacija za ovakvu vrstu posla – izjavio je direktor Dejan Manojlović.

sokojAsset 2

SOKOJ I GOS POTPISALI UGOVOR O SARADNJI

SOKOJ I GOS POTPISALI UGOVOR O SARADNJI
Categories
Fond za kulturna davanja

KOMPOZICIJE ZA FLAUTU SRPSKIH KOMPOZITORA

Koncert pod nazivom Kompozicije za flautu srpskih kompozitora na kojem će nastupiti flautista Aleksandar Ružičić i pijanistkinja Tea Dimitrijević biće održan u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda u ponedeljak, 8. februara sa početkom u 20 časova.

Na programu koncerta, koji je podržan iz Fonda za kulturna davanja Sokoja,  biće izvedena odabrana dela Miloja  Milojevića,Enrika Josifa, Milane Stojadinović Milić, Ljubice Marić, Miloša Petrovića kao i Draška Adžića.

Flautista Aleksandar Ružičić školovao se na beogradskom Fakultetu muzičke umetnosti. Aktivan je kao muzičar u različitim kamernim i  brojnim simfonijskim orkestrima u zemlji. Trenutno radi kao viši umetnički saradnik na Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu gde je i šef Katedre za duvačke instrumente.

Pijanistkinja Tea Dimitrijević je studije klavira, čembala kao i kamerne muzike završila u Beogradu. Kao solista i kamerni muzičar održala je veliki broj koncerata u zemlji i inostranstvu. Angažovana je kao vanredni profesor na Katedri za kamernu muziku FMU u Beogradu. Autor je i voditelj emisije “Susretanja”, “Iza violinskog ključa” i muzički urednik Prvog programa Radio Beograda.

Broj mesta za publiku u Galeriji Artget je ograničen na 20. Prijavljivanje i rezervacija mesta  je obavezno pozivom na broj 011/2622-058 do dana koncerta u 12 sati ili dok se mesta ne popune.

Već narednog dana, snimak dela koncerta će biti objavljen na Youtube kanalu Kulturnog centra Beograda i dostupan svima koji nisu uspeli da prisustvuju događaju.

sokojAsset 2

KOMPOZICIJE ZA FLAUTU SRPSKIH KOMPOZITORA

KOMPOZICIJE ZA FLAUTU SRPSKIH KOMPOZITORA
Categories
Vesti iz Sokoja

POZIV ČLANOVIMA SOKOJA DA IZVRŠE PRIJAVU NEPRIJAVLJENIH DELA

Podsećamo članove Sokoja da je 1. mart 2021. godine datum zaključenja celokupne dokumentacije za raspodelu naknade za 2020. godinu. Pozivamo Vas da izvršite prijavu svojih novih dela. Listu neprijavljenih dela koja su povezana sa Vašim autorstvom prema podacima o korišćenju možete preuzeti na Portalu za članove, na internet strani Sokoja.

Dela možete prijaviti onlajn, putem Portala za članove uz prethodno zaključivanje Ugovora za elektronsku prijavu dela ili putem obrasca Prijave dela, koje možete preuzeti na internet stranici  Sokoja www.sokoj.rs na strani Obrasci za autore https://www.sokoj.rs/obrasci/

Odštampane i popunjene obrasce možete poslati na  adresu Sokoja, Mišarska 12-14, 11000 Beograd ili predati na prijavnici Sokoja. Ukoliko nemate mogućnost štampanja obrasca, prazne obrasce možete preuzeti na prijavnici.

Muzičko delo prijavljuje kompozitor dela, s tim da delo sa tekstom (muzičko delo sa rečima) može prijaviti samo uz pisanu saglasnost autora teksta odnosno nosilaca prava na tekstu.

Autor teksta muzičkog dela može prijaviti delo samo uz pisanu saglasnost kompozitora na delu odnosno nosilaca prava na kompoziciji dela.

Autor odnosno drugi nosilac prava može prijaviti i tuđe delo ako je Sokoju dostavio odgovarajuću dokumentaciju (ugovor ili rešenje o nasleđivanju) kojom dokazuje da ostvaruje imovinska prava na delu.

Podnosilac prijave dela odgovara Sokoju i drugim autorima i nosiocima prava za štetu koja može nastati zbog netačne ili nepotpune prijave.

Napominjemo, da je zbog epidemiološke situacije nemoguće obezbediti popunjavanje obrazaca u prostorijama Sokoja, pa apelujemo da dela prijavite putem Portala.

Više detalja možete pročitati na našem sajtu  stranici u nastavku

https://www.sokoj.rs/autori/clanstvo-u-sokoju/.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mejla dokumentacija@sokoj.rs.

sokojAsset 2

POZIV ČLANOVIMA SOKOJA DA IZVRŠE PRIJAVU NEPRIJAVLJENIH DELA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI
Categories
Fond za kulturna davanja

OTVOREN KONKURS FONDA ZA KULTURNA DAVANJA SOKOJA

U cilju stimulisanja, promovisanja i čuvanja muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu prava povеrili Sokoju – Organizaciji muzičkih autora Srbijе, otvoren je novi konkurs Fonda za kulturna davanja. 

Pravo učеšća na konkursu imaju pravna lica rеgistrovana na tеritoriji Rеpublikе Srbijе, koja postojе najmanjе 2 godinе i imaju iskustvo i kapacitеt za rеalizaciju programa za koji podnosе prijavu i fizička lica sa državljanstvom na tеritoriji Rеpublikе Srbijе. Konkursom su obuhvaćeni muzičko stvaralaštvo, koncertno izvođenje, muzičke manifestacije i muzičko-izdavačka delatnost. 

Prednost prilikom dodele sredstava imaće programi i projеkti koji uključuju dеla višе autora, a svi odobreni projekti moraju biti realizovani i opravdani do 31. decembra 2022. godine. 

Prijavljivanje se vrši putem elektronskog formulara na sajtu Sokoja, a poslеdnji dan za popunjavanjе konkursnih prijava i prilaganjе propratnе dokumеntacijе jе 04. mart 2021. godinе do ponoći.

Više informacija o propozicijama konkursa i formular za prijavljivanje možete pronaći ovde

sokojAsset 2

OTVOREN KONKURS FONDA ZA KULTURNA DAVANJA SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI