Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Sokoj je 03. februara 2021. godine potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji sa Glumačkom organizacijom Srbije (GOS).  

Posle perioda pregovaranja, a uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora  Sokoja, potpisan je ugovor sa Udruženjem glumaca Srbije, koje aplicira da postane organizacija za kolektivno ostvarivanje srodnih prava interpretatora (glumaca).

Ugovor o poslovnoj saradnji potpisali su direktor Sokoja, Dejan Manojlović i direktorka GOS-a, Jelena Ćuruvija Đurica. 

Na fotografiji, s leva na desno: Nikola Čuturilo, Jelena Ćuruvija Đurica i Dejan Manojlović.
Fotografija: PR foto

Sokoj će na ovaj način pored UFUS AFA ZAŠTITE, organizacije sa kojom saradjuje više od tri godine, a koja ostvaruje kolektivna autorska prava filmskih stvaralaca, pružati potrebnu operativnu, kadrovsku i tehničku podršku ovom novom udruženju, osnovanom posle najnovijih izmena Zakona o autorskom i srodnim pravima. 

Korist od ovakve saradnje sa ovim organizacijama je osim finansijske i reputaciona, s obzirom da se Sokoj na taj način legitimiše kao kvalitetna, sposobna i tehnički opremljena organizacija za ovakvu vrstu posla – izjavio je direktor Dejan Manojlović.

sokojAsset 2

SOKOJ I GOS POTPISALI UGOVOR O SARADNJI

SOKOJ I GOS POTPISALI UGOVOR O SARADNJI