ŽELITE DA VAS SOKOJ ŠTITI?

Zakon nalaže da za svako javno korišćenje muzike treba tražiti od autora muzike dozvolu i platiti autorsku naknadu. Praktično je nemoguće da autori kontaktiraju sve korisnike muzičkih dela i ugovaraju visine naknada za ustupljena dela.

Evropsko i naše zakonodavstvo predvidelo je postojanje organizacije koja je ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu.

Organizacija koja je u Srbiji ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i naplaćuje autorsku naknadu je Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije.

UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi.

Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada.

DA LI STE PRIJAVILI VAŠA DELA?

Da biste dobili odgovarajuću autorsku naknadu potrebno je da popunite sve tražene podatke u obrascu Prijava dela, jer svaki popunjeni podatak utiče na vrednovanje vašeg dela.

Autorski honorar možete očekivati ukoliko je Sokoj naplatio autorsku naknadu od korisnika i ukoliko je korisnik dostavio validnu dokumentaciju (muzičke košuljice).

Sokoj, kao organizacija za kolektivnu zaštitu autora muzike, nastoji da ostvari što bolju saradnju sa korisnicima Vaše muzike.

IZDVOJENE VESTI:

ODOBRENI PROJEKTI FONDA ZA KULTURNA DAVANJA
Na sednici Skupštine Sokoja, koja je održana u nedelju, 22. maja 2016. godine, odobreno je da se pomogne realizacija 157 projekata iz budžeta ovogodišnjeg Fonda za kulturna davanja – 92 iz oblasti umetničke muzike, 22 iz oblasti džez muzike i 43 iz oblasti popularne i narodne muzike.
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS FONDA ZA KULTURNA DAVANJA SOKOJA
Ovogodišnji konkurs Fonda za kulturna davanja Sokoja objvljen je i u dnevnom listu Politika, od 02. marta 2016. godine.
Programi i projekti, za koje se konkuriše, moraju biti realizovani do 30. novembra 2017. godine.
Rok za podnošenje prijava je do četvrtka, 31. marta 2016. godine.
Ovde možete preuzeti formular konkursne prijave (.docx formular .pdf formular).
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV KORISNICIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS - Organizacija proizvođača fonograma Srbije i PI - Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija da izvrše prijavu korišćenja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja,OFPS i PI.
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

ISTORIJSKI SPORAZUM IZMEĐU SOKOJA I RTS-a

Počeo je novi period u odnosima Sokoja i RTS-a. Višegodišnji veliki spor između Javnog servisa i Organizacije muzičkih autora Srbije je završen.
                                                                                                Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE DELA
Ukoliko autor muzike želi da elektronski prijavi svoje delo, potrebno je da zaključi ugovor sa Sokojem.
                                                                                                Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------