ŽELITE DA VAS SOKOJ ŠTITI?

Zakon nalaže da za svako javno korišćenje muzike treba tražiti od autora muzike dozvolu i platiti autorsku naknadu. Praktično je nemoguće da autori kontaktiraju sve korisnike muzičkih dela i ugovaraju visine naknada za ustupljena dela.

Evropsko i naše zakonodavstvo predvidelo je postojanje organizacije koja je ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu.

Organizacija koja je u Srbiji ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i naplaćuje autorsku naknadu je Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije.

UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi.

Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada.

DA LI STE PRIJAVILI VAŠA DELA?

Da biste dobili odgovarajuću autorsku naknadu potrebno je da popunite sve tražene podatke u obrascu Prijava dela, jer svaki popunjeni podatak utiče na vrednovanje vašeg dela.

Autorski honorar možete očekivati ukoliko je Sokoj naplatio autorsku naknadu od korisnika i ukoliko je korisnik dostavio validnu dokumentaciju (muzičke košuljice).

Sokoj, kao organizacija za kolektivnu zaštitu autora muzike, nastoji da ostvari što bolju saradnju sa korisnicima Vaše muzike.

IZDVOJENE VESTI:

POZIV NA PREGOVORE O TARIFI – BIOSKOPI
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, objavljuje poziv za učestvovanje u pregovorima o Tarifi naknada koje naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (Tarifa za bioskope).
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV NA PREGOVORE O TARIFI - UGOSTITELJSKI OBJEKTI I ZABAVNE PRIREDBE

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije objavljuje poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela u ugostiteljskim objektima (sa smeštajnim kapacitetima ili bez njih), kao i na zabavnim priredbama (svadbe, promocije, proslave, krštenja, ispraćaji,  maturske večeri, doček Nove godine i slično).
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV NA PREGOVORE O TARIFI - KONCERTI, FESTIVALI I DRUGE MANIFESTACIJE
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, objavljuje poziv za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela na koncertima, muzičkim festivalima, muzičko scenskim i muzičko zabavnim manifestacijama, kulturnim, sportskim i političkim manifestacijama i u komercijalnim prostorima. 
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

KORISNICIMA MUZIKE – PRIJAVA MUZIČKE MANIFESTACIJE

Na stranici DOWNLOAD postavljeni su formulari, koje treba popuniti, radi prijavljivanja održavanja muzičke manifestacije kao i formulari, koje treba popuniti, za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji.
------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV UDRUŽENJIMA KORISNIKA ZA UČESTVOVANJE U PREGOVORIMA O TARIFI NAKNADA
Sokoj, OFPS i PI pozivaju reprezentativna udruženja korisnika iz ugostiteljske delatnosti, hotelijerstva, trgovine i drugih delatnosti koji javno saopštavaju muzička dela, interpretacije i fonograme da u roku od 15 dana dostave prijavu za učestvovanje u pregovorima o tarifi naknada.
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

ODOBRENI PROJEKTI FONDA ZA KULTURNA DAVANJA
Na sednici Skupštine Sokoja, koja je održana u nedelju, 22. maja 2016. godine, odobreno je da se pomogne realizacija 157 projekata iz budžeta ovogodišnjeg Fonda za kulturna davanja – 92 iz oblasti umetničke muzike, 22 iz oblasti džez muzike i 43 iz oblasti popularne i narodne muzike.
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

POZIV KORISNICIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS - Organizacija proizvođača fonograma Srbije i PI - Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija da izvrše prijavu korišćenja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja,OFPS i PI.
                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

ISTORIJSKI SPORAZUM IZMEĐU SOKOJA I RTS-a

Počeo je novi period u odnosima Sokoja i RTS-a. Višegodišnji veliki spor između Javnog servisa i Organizacije muzičkih autora Srbije je završen.
                                                                                                Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE DELA
Ukoliko autor muzike želi da elektronski prijavi svoje delo, potrebno je da zaključi ugovor sa Sokojem.
                                                                                                Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------