ŽELITE DA VAS SOKOJ ŠTITI?

Zakon nalaže da za svako javno korišćenje muzike treba tražiti od autora muzike dozvolu i platiti autorsku naknadu. Praktično je nemoguće da autori kontaktiraju sve korisnike muzičkih dela i ugovaraju visine naknada za ustupljena dela.

Evropsko i naše zakonodavstvo predvidelo je postojanje organizacije koja je ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu.

Organizacija koja je u Srbiji ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i naplaćuje autorsku naknadu je Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije.

UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi.

Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada.

DA LI STE PRIJAVILI VAŠA DELA?

Da biste dobili odgovarajuću autorsku naknadu potrebno je da popunite sve tražene podatke u obrascu Prijava dela, jer svaki popunjeni podatak utiče na vrednovanje vašeg dela.

Autorski honorar možete očekivati ukoliko je Sokoj naplatio autorsku naknadu od korisnika i ukoliko je korisnik dostavio validnu dokumentaciju (muzičke košuljice).

Sokoj, kao organizacija za kolektivnu zaštitu autora muzike, nastoji da ostvari što bolju saradnju sa korisnicima Vaše muzike.

IZDVOJENE VESTI:

Vanredna sednica Skupštine Sokoja
 
Poštovane koleginice i kolege,
„Obaveštavamo vas da će se u nedelju 22. decembra 2019. godine održati vanredna sednica Skupštine Sokoja, sa početkom u 11 časova, u velikoj sali gradske opštine Stari grad, Makedonska 42, Beograd.“

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------
SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA SOKOJA
 
Poštovane koleginice i kolege,

Kao što smo najavili 30.09.2019. godine, neposredno po završetku drugog dela 17. sednice Upravnog odbora, osetili smo potrebu da se kompletnom članstvu obratimo sa detaljnim saopštenjem o svim dešavanjima u Sokoju od početka našeg mandata.

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATI KONKURSA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ FONDA ZA KULTURNA DAVANJA 2019
 
Na sednici Skupštine Sokoja, održanoj 26. maja 2019. godine, odobreni su projekti čija će se realizacija pomoći sredstvima Fonda za kulturna davanja.
 
Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------

POZIV KORISNICIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA
 
Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS – Organizacija proizvođača fonograma i PI – Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora da prijave korišćenje muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora, u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja, OFPS i PI.

Ovde možete preuzeti Obrazac prijave.

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBAVEŠTENJE SOKOJA ČLANSTVU I JAVNOSTI


Povodom saopštenja Maje Pavlović, vlasnice i direktorke "Kanal 9" iz Novog Sada, koje je preneo jedan broj medija, a u vezi sa navodima da je "Kanal 9 saznao da televizije bliske SNS-u ne moraju da plaćaju naknade ni OFPS-u ni Sokoju, jer ih te organizacije ne tuže", Sokoj obaveštava svoje članstvo i javnost da tvrdnja, da bilo koji korisnik repertoara Sokoja ne mora da plaća naknadu za korišćenje repertoara, apsolutno nije tačna.
Sokoj, kao neprofitno udruženje građana čiji su članovi isključivo muzički stvaraoci, te kao organizacija za kolektivno ostvarivanje prava autora muzike, koja je organizovana  u skladu sa zakonom, naknade za korišćenje svog repertoara naplaćuje na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima i na osnovu tarifa naknada koje su sve do jedne donete u postupku u skladu sa zakonom i objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije. Svi korisnici repertoara su obavezni da plate naknadu propisanu tarifom. Protiv svakog korisnika koji naknadu ne plati, pokreće se sudski postupak za naplatu naknade, koji se može završiti ili sporazumom pred pokretanje tužbe, ili presudom ili poravnanjem u toku postupka. Uslovi pod kojima je moguće zaključiti sporazum ili poravnanje su apsolutno jednaki za sve korisnike po kategorijama korišćenja repertoara i o istim ili njihovim promenama su svi korisnici obavešteni. Sokoj, u cilju da u skladu sa zakonom naplati svaku naknadu propisanu tarifom za korišćenje svog repertoara, ne pravi među korisnicima apsolutno nikakvu razliku. U tom smislu, svi korisnici imaju u potpunosti jednak tretman, kako to i predviđa zakon.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sokoj obaveštava svoje članstvo i javnost da je presudom Privrednog apelacionog suda od 27.02.2019. godine odbijena žalba Sokoja i potvrđena prvostepena presuda Privrednog suda u Beogradu od 06.07.2017. godine, kojom je samo delimično usvojen tužbeni zahtev Sokoja i dosuđen znatno manji iznos od iznosa koji je Sokoj tom tužbom potraživao od SBB. S tim u vezi, Sokoj ističe da su apsolutno netačni senzacionalistički novinski natpisi da Sokoj po navedenoj ili bilo kojoj drugoj presudi treba da plati SBB-u bilo kakve, pa naravno ni milionske iznose.
Upravni odbor Sokoja je na svojoj 10. sednici održanoj 10. aprila 2019. godine razmatrao navedeni sudski postupak pred Privrednim apelacionim sudom i odlučio da Sokoj, u skladu sa zakonom i u zakonskom roku, uloži vanredni pravni lek protiv navedene presude.  
Upravni odbor presudu smatra neodrživom, ne samo s obzirom na okolnosti navedene u samom obrazloženju presude, nego imajući u vidu i sve druge okolnosti i činjenice u vezi sa navedenim postupkom.
O konačnom ishodu ovog postupka, Sokoj će kao i uvek obavestiti svoje članstvo i javnost, kao i međunarodnu stručnu javnost i institucije.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Saopštenje Upravnog Odbora Sokoja povodom predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Detaljnije >>>

-----------------------------------------------------------------------------------------

POZIV KORISNICIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

 
Sokoj – Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS – Organizacija proizvođača fonograma i PI – Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora da prijave korišćenje muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretatora, u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja, OFPS i PI.

Ovde možete preuzeti Obrazac prijave.
 
Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------

KORISNICIMA MUZIKE – PRIJAVA MUZIČKE MANIFESTACIJE
Na stranici DOWNLOAD postavljeni su formulari, koje treba popuniti, radi prijavljivanja održavanja muzičke manifestacije kao i formulari, koje treba popuniti, za izveštaj po održanoj muzičkoj manifestaciji.
------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE DELA
Ukoliko autor muzike želi da elektronski prijavi svoje delo, potrebno je da zaključi ugovor sa Sokojem.
 
Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------