ŽELITE DA VAS SOKOJ ŠTITI?

Zakon nalaže da za svako javno korišćenje muzike treba tražiti od autora muzike dozvolu i platiti autorsku naknadu. Praktično je nemoguće da autori kontaktiraju sve korisnike muzičkih dela i ugovaraju visine naknada za ustupljena dela.

Evropsko i naše zakonodavstvo predvidelo je postojanje organizacije koja je ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu.

Organizacija koja je u Srbiji ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela i naplaćuje autorsku naknadu je Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije.

UPOTREBA MUZIKE NIJE SLOBODNA

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi.

Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada.

DA LI STE PRIJAVILI VAŠA DELA?

Da biste dobili odgovarajuću autorsku naknadu potrebno je da popunite sve tražene podatke u obrascu Prijava dela, jer svaki popunjeni podatak utiče na vrednovanje vašeg dela.

Autorski honorar možete očekivati ukoliko je Sokoj naplatio autorsku naknadu od korisnika i ukoliko je korisnik dostavio validnu dokumentaciju (muzičke košuljice).

Sokoj, kao organizacija za kolektivnu zaštitu autora muzike, nastoji da ostvari što bolju saradnju sa korisnicima Vaše muzike.

IZDVOJENE VESTI:

POZIV KORISNICIMA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA
Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, OFPS - Organizacija proizvođača fonograma Srbije i PI - Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora pozivaju korisnike iz reda javnog saopštavanja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija da izvrše prijavu korišćenja muzičkih dela, fonograma i na njima zabeleženih interpretacija u cilju dobijanja dozvole za legalno korišćenje repertoara Sokoja,OFPS i PI.

                                                                                                 Detaljnije>>>
------------------------------------------------------------------------------------------

IZVEŠTAJ STRUČNE SLUŽBE SOKOJA ZA 2014. GODINU
Ovde možete pogledati Izveštaj stručne službe sokoja za 2014. godinu

                                                                                                 
Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------

ISTORIJSKI SPORAZUM IZMEĐU SOKOJA I RTS-a

Počeo je novi period u odnosima Sokoja i RTS-a. Višegodišnji veliki spor između Javnog servisa i Organizacije muzičkih autora Srbije je završen.

                                                                                                Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
ELEKTRONSKO PRIJAVLJIVANJE DELA
Ukoliko autor muzike želi da elektronski prijavi svoje delo, potrebno je da zaključi ugovor sa Sokojem.

                                                                                                Detaljnije>>>
-----------------------------------------------------------------------------------------