Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

 „Ka ljubavi“je celovečernji performans za sopran, klavir, elektroniku i video. Sedam scena se zasniva na ljubavnoj lirici savremenih srpskih pesnika (Željko Mijanović, Ljubinko Tomanović, Ana Ristović), a uporedo se prate prate dva fenomena: sa jedne strane prolaznost i trajanje, a sa druge tri vremenske dimenzije – prošlost, sadašnjost i budućnost. Stih Ane Ristović „u svetu umiranja, neko rađanje se uvek dešava“je svojevrsni lajt motiv ciklusa, te samim tim najavljuje optimističan ishod u potrazi za ljubavlju.

Učesnici  su Mina Kovač Marković, sopran, Dušan Marković, klavir,Tatjana Milošević, kompozitorka,Marko Đurić, reditelj, Olga Markalova, dizajn.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulutrna davanja.

Sreda, 24. april u 20 časova, Dom kulture Studentski grad.

Ulaz je slobodan