Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Skupština Sokoja je na vanrednoj elektronskoj sednici održanoj u nedelju, 25. aprila 2021. godine, usvojila novi Statut, koji predstavlja još jedan pozitivan pomak u poslovanju Sokoja.

Usvojeni Statut bolje je usklađen sa evropskom direktivom o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava od prethodnog, donetog 2010. godine, i bliži evropskim tendencijama o autorskom i srodnim pravima. Izmenama Statuta i boljim definisanjem pojedinih članova, dodatno je pojašnjen pravni okvir organizacije i funkcionisanja Sokoja.

Pored Statuta, na vanrednoj sednici je odlučivano i o usvajanju predloga Poslovnika o radu Skupštine Sokoja.

U vanrednoj elektronskoj sednici učestvovalo je 145 članova, od ukupno 244 člana koliko ih se nalazi na proglašenoj Listi Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja (na žalost, u međuvremenu je preminulo 6 članova). Usvajanje predloga Statuta Sokoja glasovima je podržalo 142 člana dok je za usvajanje Predloga Poslovnika o radu Skupštine, glasao ukupno 141 član, od 145 prisutnih.

Po prvoj tački Dnevnog reda za usvajanje Predloga Statuta Sokoja, 1 je bio uzdržan, nije bilo glasova protiv, dok su 2 glasa bila nevažeća. Po drugoj tački Dnevnog reda za usvajanje Predloga Poslovnika o radu, 2 je bilo uzdržano, nije bilo glasova protiv, dok su 2 glasa bila nevažeća.

Podsećamo, prethodno su održana dva plenuma u okviru kojih su članovi imali priliku da iznesu svoje predloge i sugestije a deo istih je implementiran u konačni tekst Nacrta Statuta Sokoja.

Oba predloga su usvojena ubedljivom većinom glasova. Imajući u vidu elektronski format sednice nametnut pandemijom virusa COVID19, odziv članstva bio je odličan. Zahvaljujemo svim članovima Aktuelnog saziva Skupštine koji su učestvovali u održavanju sednice i doprineli modernizaciji jednog od najvažnijih akata Sokoja.

Usvojeni Statut Sokoja i Poslovnik o radu Skupštine, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web strani Sokoja.

sokojAsset 2

USVOJEN NOVI STATUT SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI