Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Categories
Vesti iz Sokoja

LEGAT SLAVENSKI U OKVIRU DANA EVROPSKE BAŠTINE

U okviru manifestacije  Dani evropske baštine sa temom Nasleđe za sve, Legat Josipa Slavenskog bio je otvoren za posete  23. i 30. septembra 2021. od 11 do 13 časova.

Prijavljeni posetioci su, u nekoliko manjih grupa obilazali legatsku sobu, pratili prezentaciju o životu i radu ovog kompozitora kao i istorijat i sadržaj prostora.

Među posetiocima su bili i mladi muzikolozi, porodica potomaka Koste Manojlovića sa kojim je Josip Slavenski bio prijatelj, nekoliko profesionalnih muzičara ali i radoznalih ljubitelja muzike koji su za otvorene posete saznali iz medija.

„Otvorena vrata“ Legata Josipa Slavenskog najavljena su u nekoliko medija i internet portala a Kulturni dnevnik RTS je emitovao poseban prilog.

sokojAsset 2

LEGAT SLAVENSKI U OKVIRU DANA EVROPSKE BAŠTINE

LEGAT SLAVENSKI U OKVIRU DANA EVROPSKE BAŠTINE