Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

NAČINI KORIŠĆENJA MUZIKE

emitovanje i reemitovanje
javno saopštavanje
javno-izvodjenje
internet-i-telefonski-servisi
posebna-naknada
umnozavanje
Koliko košta korišćenje muzike?

Osnovni princip po kojem se određuje visina naknade jeste značaj koji muzika ima za delatnost korisnika, pa samim tim i uticaj koji ona može imati na prihode. Doprinos muzike u prihodima korisnika mora se uzeti u obzir pri određivanju tarifa.
Naravno, visina naknade prilagođena je našim prilikama i ekonomskim okolnostima u kojima živimo.

Način obračuna i visina naknade, kao i precizni uslovi pod kojima se muzika može legalno koristiti sadržani su u Tarifama Sokoja.
Važno je reći da su tarife Sokoja, kojima se detaljno za svaku vrstu korišćenja razrađuju uslovi pod kojima se dozvola izdaje, u potpunosti usaglašene ne samo sa domaćim zakonodavstvom već i sa evropskom praksom i iskustvom.

Naknada je najviša kod onih korisnika kod kojih je muzika sastavni deo njihovog rada, a niža za one korisnike koji svoj posao mogu obavljati i bez korišćenja muzike.

Zašto se Sokoju plaća naknada?

Svima nam je zajedničko uživanje u muzici i mi, u želji da muzičko stvaralaštvo u Srbiji bude što kvalitetnije, želimo  da vam približimo šta Sokoj zaista radi, u čemu je suština posla.

Naime, među našim korisnicima ima pravnika, novinara, sportista, menadžera, trgovaca, ugostitelja… ukratko, ljudi najrazličitijih zanimanja. 

Svako od vas živi od svog rada i naravno, naplaćuje svoje usluge ili proizvode. Tako na primer pekar naplati hleb i pecivo koje napravi, ugostitelj naplati ručak koji servira, trener naplati članarinu licima koje trenira, rent-a-car agencija naplati iznajmljivanje vozila, televizije naplaćuju reklame i to po sekundi, pa tako i mi, muzički autori, moramo naplatiti naš „proizvod“ – muziku, jer od toga živimo. 

Muzičko delo plod je rada i truda muzičkog autora, kompozitora, tekstopisca ili aranžera. Svaki put kada pustite muziku da bi vaš radio bio slušaniji (a time i skuplji sekund reklame), da bi više gostiju došlo u vaš restoran (a time i vaš profit bio veći) i slično tome, vi koristite „proizvod“ autora, pozajmljujete ga, a za to korišćenje potrebno je izdvojiti određena sredstva kao u svakoj drugoj prilici kada nešto iznajmljujete. Uostalom, zar bi zaista bilo fer da neko koristi muziku, a da autori, koji su tu muziku „napravili“, nemaju ni dinara naknade od toga? 

To je dakle pravi razlog plaćanja naknade. Mnogi naši sugrađani Sokoj doživljavaju kao strog državni organ koji naplaćuje „taksu za slušanje muzike“ ili „porez na muziku“. Međutim, Sokoj je u stvari udruženje muzičkih autora koje, pored ostalog, naplaćuje naknadu za muziku koju koristite i tu istu naknadu raspodeljuje dalje autorima koji su tu muziku stvorili.

Nadamo se da su vam nakon ovog objašnjenja jasniji razlozi  prikupljanja naknade i da ćemo udruženim snagama postići naš cilj – kontinuirano unapređenje muzičkog stvaralaštva u Srbiji.

Vaš Sokoj

VODIČ ZA KORISNIKE

Pre nego što koristite muziku u kafiću, restoranu, diskoteci, klubu, hotelu, kladionici, prodavnici, spa centru, sportsko-rekreativnom centru, aerobik sali, fitnes centru, plesnoj školi… potrebna vam je dozvola koja se stiče zaključivanjem ugovora sa Sokojem.Svakodnevno se koristi celokupan svetski muzički repertoar, dela koja pripadaju stotinama hiljada autora svih žanrova muzike iz najrazličitijih delova sveta. Praktično je nemoguće kontaktirati sa svim autorima pojedinačno, tražiti dozvolu od njih i sa svakim pojedinačno ugovarati visinu naknade za koju ustupa svoje delo. Upravo zato je evropsko i naše zakonodavstvo predvidelo organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava muzičkih autora.

sokojAsset 2

Portali za korisnike

Legalno korišćenje muzike

Zakon o autorskom i srodnim pravima nalaže da za javno korišćenje muzičkog dela, pre početka korišćenja, pribavite dozvolu, u svim slučajevima kada je dobijanje dozvole propisano zakonom, za korišćenje platite naknadu u visini utvrđenoj tarifom, a u skladu sa ugovorenim pravilima i dostavite podatke o učestalosti i obimu korišćenja (za korišćenja gde je to moguće).

Milionski muzički repertoar i učestalost korišćenja su preveliki da bi pre svakog korišćenja pojedinačnog dela stupali u kontakt sa autorom da pregovarate o dozvoli i naknadi.
Taj problem se prevazilazi uz pomoć organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog prava. Organizacija je veza između vas i autora.

Zadatak organizacije je da imovinskopravna ovlašćenja koja su joj ustupili autori dalje ustupi korisnicima i da naplaćenu naknadu, umanjenu samo za troškove poslovanja, isplati autorima.

Muzuika u poslovanju

Svedoci smo da je u današnje vreme velika konkurencija u poslovnom okruženju, i svi se trude da pronađu način da unaprede poslovanje i uslove rada za svoje zaposlene. Muzika vam u tome može mnogo pomoći.

Kod nekih korišćenja, kao što je korišćenje muzike u ugostiteljskim objektima, ona je samo prateći element, ali podjednako važan kao i dobro osmišljen enterijer ili kvalitetan izbor hrane.
Na javnom mestu, muzika se koristi na najrazličitije načine. Ukoliko se izvodi na koncertima, zabavama, priredbama, festivalima ili u noćnim klubovima, ona je osnovno sredstvo za rad i bez nje, u tom slučaju, dobiti nema.

Muzika je neraskidivi deo delatnosti svakog pružaoca medijske usluge ,bilo da je u pitanju radio ili TV stanica ili kablovski operater koji reemituje TV kanale uz naknadu koja mu se mesečno uplaćuje.

Ukoliko planirate da koristite muziku u svom poslovnom objektu ili je već koristite, ispunite svoje zakonske obaveze. Sokoj vam može omogućiti potrebna ovlašćenja kao i legalan pristup domaćem i svetskom muzičkom repertoaru.

O tome koliko muzika ima značaja u poslovanju, možete više saznati u tekstu „Muzika koja prodaje“.

Šta kažu naši korisnici?

"DM Drogerie" Beograd

“Muziku koristimo u svim našim DM drogerijama u Srbiji. Ona je postala sastavni deo našeg imidža i poslovanja naše firme ovde. Uz prisustvo muzike, želimo da mesto kupovine učinimo što prijatnijim. Istovremeno, muzika olakšava i rad naših zaposlenih u radnjama. Čini nam se da je ideja o muzici, unutar maloprodajnog objekta, u skladu sa duhom i temperamentom naših ljudi. Zato smo se odlučili za ovaj korak i u skladu sa etičkim normama poslovanja uredno podmirujemo svoje obaveze za korišćenje muzike prema Sokoju, sa kojim imamo odličnu saradnju.”

Aleksandra Korić

"Greenet" Beograd

“Za nas, iz firme Greenet, plaćanje autorskih prava je normalna stvar. U našim lokalima želimo da vidimo zadovoljne i raspoložene goste. Bez sumnje, na raspoloženje naših gostiju utiče muzika. Sigurno da je atmosfera mnogo lepša uz prisustvo muzike. Muzika upotpunjuje naše usluge i čini ih kvalitetnijim, što nije zanemarljivo. Zadovoljni smo ljubaznošću službe Sokoja.”

Maja Milašinović

"Fashion co" Beograd

“Kada u našim prodavnicama ne bi puštali muziku, to bi se, sigurno, loše odrazilo na naše poslovanje. Korišćenje muzike je deo standarda naše firme. Za nas je plaćanje autorskih prava, od prvog dana, normalna stvar. Logično je da autori treba da dobiju nadoknadu za svoj autorski rad. Pa, to je zakonom propisano, kako u svetu, tako i kod nas. Dosadašnja naša saradnja sa Sokojem je dobra….”

Jasenka Stekić

"EKO YU" Beograd

“Bez sumnje sve je lepše, atmosfera u našim objektima je bolje uz prisustvo muzike. Uočili smo veliku korist koju imamo od toga i zato smo sklopili ugovor sa Sokojem i zadovoljni smo dosadašnjom saradnjom.”

Vera Milinković