Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Objavljen je godišnji izveštaj o poslovanju Sokoja za 2022. godinu.

Ceo dokument možete preuzeti ovde.

sokojAsset 2

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2022. GODINU

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI