Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Direktor Sokoja, Dejan Manojlović, uz prisustvo svojih saradnika, Jovana Miloševića, pomoćnika direktora, Predraga Negovana, Direktora IT sektora i Dejana Smiljanića, IT konsultanta, u ime Sokoja je potpisao Ugovor o izradi novog informacionog sistema Sokoja.

Posle donošenja odluke Skupštine Sokoja da se sa ponuđačima M&I i DEX, koji čine konzorcijum, zaključi Ugovor o izradi novog informacionog sistema, sa ovim Konzorcijumom su vršeni pregovori oko mnogih detalja važnih za realizaciju ovog projekta. To su pre svega važni prilozi Ugovora, koji se odnose na organizaciju i metodološke standarde za pružanje usluga implementacije modula i platforme, kao i novih aplikativnih sistema, dinamički plan realizacije ovih usluga, te tehnički uslovi za njihovu implementaciju. Kruna svega je Ugovor, zaključen 29. avgusta 2022. godine, koji će pružiti punu kontrolu Sokoju za realizaciju ovog posla. Takođe, postignuti su i odlični finansijski uslovi, koji se odnose na kupovinu određenih gotovih aplikativnih rešenja, kao i izuzetno povoljni uslovi razvoja sistema, u smislu povoljne cene čovek/dan, ispod trenutne tržišne cene, koja inače svakog dana raste.

Sokoj je u međuvremenu, a u skladu sa usvojenom Strategijom, unapredio svoje ljudske resurse, a kada su u pitanju IT kadrovi. To je urađeno kroz određene interne preraspodele, ali i kroz dodatna eksterna angažovanja. Partneri u Konzorcijumu su takođe spremni što se tiče zaposlenih koji će raditi na našem projektu, a i oni planiraju dodatna angažovanja, kako bi kvalitetno i u roku završili dogovoreni posao. Skupština је kroz svoju odluku, ali i kroz Plan investicija za 2022. godinu, kao deo Plana rada Sokoja za 2022. godinu, predvidela i opredelila sredstva za finansiranje novog Informacionog sistema.

U realizaciji ovog posla osim Konzorcijuma i Sokojevog IT sektora, učestvovaće svi zaposleni Sokoja, koji će osim svojih redovnih operativnih poslova, koji ne mogu da se odlažu, morati da daju svoj doprinos u izradi Informacionog sistema i učine da on sistem bude koncipiran kao savremen, transparentan i efikasan sistem u korist svih u Sokoju, kako članova, tako i zaposlenih.

sokojAsset 2

ZAKLJUČEN UGOVOR O IZRADI NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI