Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na sednici Skupštine, koja je održana 30. maja 2021. godine učestvovao je 181 član Aktuelnog saziva Skupštine, što je najveći broj učesnika u istoriji Sokoja. Imajući u vidu da Aktuelni saziv Skupštine Sokoja broji 243 člana, to znači da je skoro 75% članova uzelo učešće u radu ovog najvažnijeg organa Sokoja, te velikim brojem glasova usvojilo Izveštaje o radu organa Sokoja, Revizorski izveštaj Godišnji izveštaj  o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2020. godinu, Finansijski plan za 2021. godinu, Izveštaj o sredstvima izdvojenim za kulturne namene i za unapredjenje zdravstvenog i socijalnog statusa članova Sokoja, što sve omogućava da se izvrši raspodela tantijema članovima za repatricionu 2020. godinu, normalno funkcionisanje Sokoja u 2021. godini, te realizaciju projekata koji su konkurisali za sredstva iz Fonda za kulturna davanja.

Skupština je istovremeno bila i izborna, kao rezultat obaveze po novom Statutu Sokoja, da se kolektivni organi sokoja (Upravni odbor i Nadzorni odbor), kao i telo Sokoja (Savet autora), po svojoj strukturi usaglase sa Statutom Sokoja.

Izborna volja članova Aktuelnog saziva Skupštine potvrdila je rad onih članova koji su do sada radili u organima i telima Sokoja, a koji su se kandidovali na ovim izborima, na način da je većina njih ponovo izabrana u nove organe i tela Sokoja, uz osveženja i nove snage u ličnostima  Vasila Hadžimanova (Upravni odbor), Perice Zdravkovića i Zvonimira Đukića Đuleta (Savet autora). Uz dosadašnjeg člana Upravnog odbora, pablišera Right&Royalities company, u ovaj organ je izabran i Tin Drum Music, a Ricom publishing je izabran kao predstavnik pablišera u Nadzornom odboru.

Sednica Skupštine, kako u redovnom delu, tako i u izbornom procesu protekla je uz poštovanje najviših demokratskih standarda, kao i pravila predviđenih aktima Sokoja, koji su podrazumevali i tajnost u postupku glasanja za kandidate koji su se kandidovali za ove izbore.

Stručna služba Sokoja je takođe dala svoj doprinos da se elektronska sednica Skupštine održi na kvalitetan način, posebno u delu realizacije elektronskog glasanja, koje je podignuto na viši nivo: jednostavan za članove, a istovremeno siguran i nesumnjiv kada su u pitanju rezultati glasanja po svim tačkama Dnevnog reda  ove redovne Skupštine Sokoja, koja je nužno, zbog postojećih epidemioloških uslova, obavljena u skladu sa svim važećim propisima.

Podsećamo članove Sokoja da se sa svim dokumentima i odlukama sa sednice Skupštine mogu upoznati na sajtu Sokoja, na Portalu za autore.

sokojAsset 2

USPEŠNO REALIZOVANA ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPŠTINE SOKOJA

ODRŽAN PRVI ONLINE PLENUM SOKOJA