Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Nakon nezavisne eksterne provere, Sokoj je uspešno resertifikovao sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013.

Tokom novembra 2021. godine sprovedena je provera integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta i bezbednosti informacija, od strane kompanije SGS, svetskog lidera za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju.

Od uspostavljanja sistema mendžmenta kvaliteta i bezbednošću informacija 2018. godine, Sokoj kontinuirano radi na unapređenju poslovnih procesa i odgovornom pristupu poslovanju, brinući o zadovoljstvu autora i korisnika Sokoja.

 

sokojAsset 2

USPEŠNO OBNOVLJENI SERTIFIKATI ISO 9001 I ISO 27001

USPEŠNO OBNOVLJENI SERTIFIKATI ISO 9001 I  ISO 27001