Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Sokoj – domaćin skupa regionalnih autorskih organizacija. Tema je usaglašavnje uloge autora muzičkih dela. 

U sredu, 27. aprila 2022. godine, u organizaciji Sokoja kao domaćina, biće održan sastanak regionalnih autorskih organizacija koje se bave kolektivnim ostvarivanjem autorskih muzičkih prava, a na temu razrešenja problema sa takozvanim ‘mešovitim delima’.

Cilj koji se želi postići je harmonizacija pravila i jednako klasifikovanje autorskih dela u svim kolektivnim organizacijama u regionu.

Direktor Sokoja, Dejan Manojlović ističe da je na Cisac-ovom BTC (tehnički komitet) u Nici, u aprilu 2019. godine osnovana radna grupa za mešovita dela u koju su izabrani predstavnici Sokoja, HDS ZAMP (hrvatska organizacija), SACEM (francuska organizacija), AUTODIA (Grčka organizacija) i SAZAS (slovenačka organizacija).

sokojAsset 2

SOKOJ – DOMAĆIN REGIONALNOG SKUPA

SOKOJ – DOMAĆIN REGIONALNOG SKUPA