Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Koncert pod nazivom Simfonija Orijenta Josipa Slavenskog održaće se 01. jula 2022. godine u 21:00 čas, u Atrijumu Rektorata Univerziteta u Beogradu. Nosioci projekta su Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Projekat predstavlja reaktuelizaciju i revitalizaciju Simfonije Orijenta kroz vizuru savremenog pristupa njegovoj interpretaciji i postavci, odnosno njegova transformacija u multimedijalne okvire kroz sintezu različitih oblasti umetnosti (muzičke, primenjenih umetnosti i dizajna i dramskih umetnosti).

Multimedijalno osmišljavanje koncertnog izvođenja Simfonije Orijenta biće posmatrano kroz kontekst kompozicija koje pripadaju istom idejno-tematskom krugu Josipa Slavenskog, kome pripada i Simfonija Orijenta. Na pojedinim skicama ovih dela nalaze se kompozitorove naznake za korišćenje vizuelnih svetlosnih efekata ali i ideje o baletu i koreografiji koje nikada nije ostvario. Ovakvi postupci svedoče o promišljanju Slavenskog o svojim delima kroz koncepte koji se javljaju u drugoj polovini XIX veka: ideja o sveobuhvatnoj umetnosti i viđenje muzike kroz spektar boja. Uz to, Simfonija Orijenta privlači posebnu pažnju organizacijom melodijskog i ritmičkog materijala, nestandardne forme i latentne harmonije proistekle iz folklornih napeva, kao i ostali elementi muzičkog izražavanja, dajući tako mogućnost za ostvarenje savremenog interpretativnog pristupa izvođenju ovog dela, što podrazumeva priključivanje drugih grana umetnosti u njegovo koncertno izvođenje.

Projekat je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

sokojAsset 2

SIMFONIJA ORIJENTA

SIMFONIJA ORIJENTA