Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Koncert i predavanje pijanistkinje Jasmine Janković, pod nazivom SEĆANjE NA RIKARDA ŠVARCA

(1897.- logor Jasenovac 1941.) biće održano u Legatu Slavenski u četvrtak, 17. novembra u 19 časova.

Na koncertu će biti premijerno izvedena dela u rukopisu, nakon 100 godina od nastanka:

Varijacije i fugato na jedan Mocartov menuet za klavir kao i Dečja svita  za klavir , posvećena devojčici Verici Veljkov.

Gosti programa su Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju i Pavle Medaković, dirigent.

Projekat koncertne promocije kompakt diska Srpsko-jevrejski kompozitori stradali u Holokaustu je podržao Sokoj iz Fonda za kulturna davanja.

Koncert je podržao Sokojev Fond za kulturna davanja.

sokojAsset 2

SEĆANjE NA RIKARDA ŠVARCA

SEĆANjE NA RIKARDA ŠVARCA