Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na sednici održanoj 17. decembra 2021. godine, Upravni odbor Sokoja je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice aktuelnog saziva Skupštine, koja će se održati elektronskim putem, 26. decembra 2021. godine.

Na dnevnom redu sednice Skupštine, između ostalog, biće i usvajanje Strategije razvoja informacionog sistema Sokoja kao i usvajanje izmena i dopuna važećeg Plana raspodele.

Materijal za sednicu možete pronaći na portalu za autore.

Imajući u vidu važnost tema o kojima će se raspravljati, pozivamo članove aktuelnog saziva Skupštine da u što većem broju uzmu učešće u radu sednice, kako bi doprineli kvalitetu diskusije.

sokojAsset 2

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI