Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na sednici održanoj 6. aprila 2022. godine, Upravni odbor Sokoja je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice aktuelnog saziva Skupštine, koja će se u skladu sa Odlukom Skupštine od 26. decembra 2021. godine, održati elektronskim putem, dana 17. aprila 2022. godine (nedelja).

Na Dnevnom redu sednice Skupštine biće izbor izvođača za izradu i implementaciju novog Informacionog sistema Sokoja.

Imajući u vidu važnost teme o kojoj će se odlučivati, pozivamo članove aktuelnog saziva Skupštine da u što većem broju učestvuju u radu sednice.

sokojAsset 2

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE AKTUELNOG SAZIVA SKUPŠTINE SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI