Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Poštovani autori, članovi Sokoja,

Nakon održane elektronske sednice skupštine Sokoja, na kojoj je učešće uzeo do sada rekordan broj skupštinara, imamo zadovoljstvo da vas obavestimo da su novi (stari) organi Sokoja dobili ogromnu većinu od preko 75% prispelih glasova članova Skupštine, što potvrđuje da je smer kojim idemo u poslednjem periodu i pored puno objektivnih iskušenja (pandemija, ograničeni uslovi rada) potpuno ispravan, kao i da se ovim putem svima zahvalimo na poverenju i podršci i ujedno da obećamo da ćemo i dalje raditi u najboljem interesu svih autora i članova.

Uz sve postignute rezultate (novi Statut, novi sajt, objavljena monografija Sokoja) uspeli smo da održimo prihode i naplatu na skoro istom nivou kao i u normalnim okolnostima i za to smo dobili priznanje od Cisaca, naše krovne organizacije, kao najuspešniji u širem okruženju, što nas čini posebno ponosnim. Za isto to vreme smo dodelili 3 puta novčanu pomoć najugroženijim autorima i usput redovno servisirali sve obaveze, što u ovakvim otežanim uslovima nije bilo nimalo jednostavno. Stoga, zahvalnost ide i na adresu Stručne službe i direktora, jer su pokazali veliku hrabrost i ažurnost.

No i pored svega pojavilo se nekoliko nedoumica vezanih za trenutno stanje izazvano ili neobavešćenošću (većim delom) ili ne dobrom namerom, uglavnom kod jednog istog dela članstva koje već duže vreme neargumentovano vrši pritisak i opstrukcije, što u krajnjem cilju ima izuzetno negativan kontekst po celu našu organizaciju, a iznošenje toga u medije, koji svakako nisu mesto na kome će se eventualni problemi rešiti, može prouzrokovati i ozbiljnu štetu. Shodno tome, dužni smo da damo par pojašnjenja:

  1. Elektronske sednice, koje su bile nužne u vreme pandemije, napravljene da bismo mogli redovno da izvršavamo sve obaveze i vršimo isplatu autorima, pokazale su se kao prilično dobro rešenje u otežanim uslovima života i rada. Stoga su u izradi novog Statuta dobile svoje ravnopravno mesto kao mogućnost rada organizacije u momentu objektivne nemogućnosti održavanja normalne žive sednice Skupštine. Upravo to se dogodilo nedavno, pošto i pored svih poslatih dopisa nismo dobili jasnu dozvolu nadležnog organa za održavanje skupa do 260 ljudi, a nismo želeli da radimo ništa mimo trenutno važećih propisa, pre svega brinući o zdravlju ljudi, ali i vodeći računa da ne dođemo u situaciju da se spočitava nepoštovanje mera i usled toga nemogućnost dolaska na živu sednicu.
    Zbog svih navedenih razloga doneli smo odluku o sednici Skupštine koja će se obaviti elektronskim putem, tajnim glasanjem i vrlo jednostavnim pristupom učešću i glasanju. Da je odluka bila ispravna pokazuje i rekordan odziv od preko 180 članova koji su uzeli učešće u glasanju.
  2. Ozbiljna nedoumica se pojavila i u vezi dva mesta za pablišere u Upravnom odboru i jednim mestom u Nadzornom odboru. Podsećamo, prema novom Statutu, u čijoj izradi su učestvovali eminentni stručnjaci kao i naše uvažene kolege u Statutarnoj komisiji, te pravnici iz Stručne službe , a koji je pre usvajanja prošao mnoge ozbiljne rasprave i plenume našeg članstva, jasno je precizirana raspodela kvota i mesta u odborima. Tu decidirano stoji da pablišeri imaju 3 mesta u odborima, a pošto ih je u aktuelnom sazivu Skupštine upravo toliko, to znači da po navedenim aktima praktično svi ulaze u odbore, čak i da su imali samo jedan svoj glas, a dobili su značajno više. Inače, sugestija o više pablišera potiče od naše krovne organizacije Cisak, a sve u skladu približavanja pravilima EU i standarda koji postoje i funkcionišu u najvećim svetskim srodnim organizacijama.
  3. Latentna manipulacija i zloupotreba činjenica od male grupe kolega, poraženih na svim glasanjima u poslednje dve godine, koja nanosi ozbiljnu štetu Sokoju i predstavlja lažnu sliku u javnosti, što dovodi do moguće negativne reakcije naših korisnika i emitera i time stvara ozbiljnu potencijalnu štetu svim kolegama autorima. Uzgred, neki od tih ljudi su godinama bili visoko pozicionirani u organima i telima Sokoja i očigledno im je teško palo odvajanje od nekakvih subjektivnih privilegija i pored vrlo spornih rezultata koje su ostavili iza sebe. Članstvo je prepoznalo nove vetrove koji duvaju u organizaciji i shodno tome potvrdilo trajno nepoverenje toj ekstremno maloj grupi ljudi. Potpuno smo sigurni da integritet, sposobnost i moralne vrednosti ovog rukovodstva u organima ulivaju poverenje ogromnom broju kolega, da Sokoj ide pravim putem i da će raditi uvek u najboljem interesu svog članstva. Na kraju, sve što je rađeno, rađeno je uz stalne konsultacije i apsolutnu saglasnost Zavoda za intelektualnu svojinu što nam daje još jednu dozu spokoja i sigurnosti u ispravnost svega urađenog. Kolegama koji se tako ponašaju poručujemo da se takvo ponašanje nadalje neće tolerisati.

Od novih izazova čeka nas usvajanje nove Strategije kojom ćemo postaviti temelje novog Informacionog sistema Sokoja, kao jednog od važnijih zadataka koji je pred nama i ovim putem pozivamo članstvo da se u što većem broju uključuje u plenume, panele i prezentacije koje ćemo organizovati u nastupajućem periodu, do vanredne skupštine Sokoja negde u septembru mesecu, sa što više sugestija i predloga za ovaj  najvažniji projekat, ne bismo li našu organizaciju podigli na još viši nivo. Takođe, nismo odustali od obeležavanja našeg velikog jubileja, 70 godina postojanja, koje smo zbog pandemije samo odložili, a kada ćemo upriličiti i komemoraciju za sve naše, na žalost mnoge preminule kolege i članove.

Upravni odbor Sokoja

sokojAsset 2

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI