Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U Dubrovniku održan je regionalni seminar CISACa, Međunarodnog udruženja autora i autorskih društava, sa temom “Saradnja društava za kolektivno ostvarivanje prava i regulatornih tela”.

Uvodne reči učesnicima su uputili: Mitko Čatalbašev, regionalni direktor za Evropu u CISACu, Ljiljana Kuterovac, glavna direktorka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Nenad Marčec, glavni direktor stručne službe ZAMP Hrvatskog društva skladatelja.

Na ovom događaju učestvovali su i direktor Sektora za dokumentaciju i raspodelu Sokoja, Srećko Barbarić i šef službe za međunarodne pravne poslove Sokoja, Pavle Pavičić, koji je govorio u okviru panela o onlajn licenciranju.

sokojAsset 2

REGIONALNI SEMINAR CISACA U DUBROVNIKU

REGIONALNI SEMINAR CISACA U DUBROVNIKU