Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Uprkos izazovima pred koje je pandemija COVID19 stavila celokupnu privredu a naročito muzičku industriju, stručna služba Sokoja je uspešno privela kraju obračun digitalnog servisa You Tube.
Stoga je Upravni odbor Sokoja na elektronskoj sednici održanoj 17. novembra 2020. godine doneo odluku o isplati sredstava prikupljenih od tog servisa.

Za domaće i inostrane nosioce prava, stručna služba Sokoja će izvršiti raspodelu:
• za period 2017-2018. u iznosu od 88.097,56 evra (drugi deo) koji se uvećava za 4.335,93 evra iz obračuna YT108;
• za period 2019-2020. u iznosu od 189.651,55 evra (prvi kvartal, prvi deo)

U godini nezapamćene krize u muzičkoj industriji, nadamo se da će ova isplata makar malo ublažiti nezavidnu situaciju u kojoj su se našli autori muzike.
Isplata će biti realizovana od ponedeljka, 23. novembra 2020. godine.

sokojAsset 2

RASPODELA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH OD SERVISA YOU TUBE

RASPODELA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH OD SERVISA YOU TUBE