Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Usled aktuelne situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, a s obzirom da su i dalje na snazi mere Vlade Republike Srbije, Upravni odbor doneo je sledeće Odluke za korisnike:

JAVNO IZVOĐENJE:

S obzirom na Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 („Sl. glasnik RS“ br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21 i 60/21) Vlade Republike Srbije, Upravni odbor Sokoja doneo je Odluku da se korisnicima po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima ne fakturiše autorska naknada za period od 1. do 15. juna 2021. godine.

Kako je ublaženim merama Vlade RS od 16.06.2021. godine dozvoljeno javno izvođenje u ugostiteljskim objektima, Sokoj je izvršio obračun autorske naknade za period 16.-30.06.2021. godine.

Sokoj će, kao i do sada, pratiti situaciju na terenu i truditi se da ublaži negativne posledice epidemije adekvatnim merama, kako za korisnike muzičkog repertoara tako i za svoje članove autore.

Korisnicima koji su obavestili Sokoj da nisu radili neće biti fakturisana autorska naknada.

sokojAsset 2

POPUST ZA KORISNIKE ZA MESEC JUN

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI