Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Muzikološkinja dr Ivana Medić, viši naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU, od 2013. godine proučava stvaralaštvo srpskih kompozitora umetničke muzike koji su, tokom poslednjih decenija, napustili Srbiju. Spisak naših kompozitora u dijaspori sadrži više od 60 imena, među kojima su i veoma uspešni i afirmisani umetnici poput Aleksandre Vrebalov, Ane Sokolović, Jasne Veličković, Đure Živkovića, Marka Nikodijevića, Milice Đorđević, Katarine Miljković i drugih. Za malu kulturu poput naše, odlazak tolikog broja stvaralaca različitih generacija predstavlja nenadoknadiv gubitak. Stranice srpske istorije muzike koje je trebalo da budu posvećene ovim kompozitorima ostale su prazne, a mnogi od njih već su asimilovani od strane velikih kultura u kojima su se obreli.

Monografijom „Paralelne istorije – Savremena srpska umetnička muzika u dijaspori” dr Ivana Medić pokušava da ove kompozitore „vrati” u srpsku istoriju muzike i da čitalačku javnost upozna sa njihovim stvaralaštvom (o kojem do nas stižu samo sporadične informacije), te da ove autore afirmiše kao deo našeg kulturnog kruga. Monografija je mešovitog tipa i obuhvata „leksikon” koji sadrži biografije i popise najznačajnijih dela kompozitora iz dijaspore; zatim, iscrpne intervjue sa stvaraocima koji su se odazvali pozivu da se osvrnu na sopstvene životne i profesionalne „odiseje”; napokon, tu su i „studije slučaja” posvećene pojedinim kompozitorima.

Knjigu je objavio Muzikološki institut SANU  uz finansijsku podršku Sokoja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije .

Ceo PDF je dostupan za besplatno preuzimanje iz repozitorijuma DAIS SANU .

Iz recenzija:

„Istraživanjem su obuhvaćeni autori raznih generacija, počev od onih koji su napustili zemlju još pre raspada SFR Jugoslavije, preko autora starije i srednje generacije koji su se, nakon raspada zemlje, otisnuli u inostranstvo ’trbuhom za kruhom’, ili u potrazi za profesionalnim izazovima – pa sve do pripadnika mlađih generacija, koji u inostranstvo odlaze vođeni željom za međunarodnom afirmacijom. Knjiga sadrži i odlomke razgovora sa samim stvaraocima, čime im dr Medić pruža priliku da sami obrazlože razloge koji su ih naveli da odu u inostranstvo i da tamo ostanu.”

dr Melita Milin, naučni savetnik u penziji

 

„Autorkin cilj, koji se podudara sa ciljevima Muzikološkog instituta SANU, ali i svih odgovornih pojedinaca u našoj kulturi i nauci, jeste očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta ovih stvaralaca. To što oni više ne žive među nama, ne znači da više nisu ’naši’, da ne pripadaju srpskoj istoriji muzike – pa makar ’paralelnoj’!”

Akademik dr Dimitrije Stefanović, redovni član SANU (1929-2020)

sokojAsset 2

PARALELNE ISTORIJE

PARALELNE ISTORIJE