Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U Privrednoj komori Srbije održan je panel sa temom Domaće muzičko stvaralaštvo. Zaključeno je da su danas, najveći izazovi u  kreativnoj industriji u Srbiji , odnos javnosti i institucija prema intelektualnoj svojini, kreativnom radu kao i status samostalnih umetnika.

Moderator panela je bila Ana Stanić, predsednica Grupacije muzičkih izvođača i muzičkih autora u PKS, a u diskusiji su učestvovali Maja Rakovic, potpredsednica Grupacije radiodifuzije u PKS i vlasnica Naksi radija, Željko Vasić, predstavnik Udruženja kompozitora Srbije, Dejan Manojlović, direktor Sokoja i Rodoljub Stojanović, zamenik predsednika Grupacije muzičke industrije PKS.

Po navodima  agencije Beta – “udruženje za kreativnu industriju organizovalo je panel u okviru serije diskusija pod nazivom Izazovi kreativne industrije  koje su se bavile problemima domaćeg muzičkog stvaralaštva (DMS).
Učesnici su predložili da DMS podrazumeva da ga je komponovao državljanin Srbije sa još dvoje saradnika iz zemlje iz neke od kategorija: tekstopisac, aranžer, izvodjač i produkcija.

Učesnici panela usaglasili su se da se za dostizanje samoodrživosti muzičke industrije Srbije prvo mora promeniti odnos prema prisutnosti DMS u medijima, sa posebnim osvrtom ka novijem sadržaju kako bi se održavala zdrava unutrašnja konkurencija.

Zaključak je da moraju da se uvedu minimalne kvote emitovanja domaćeg DMS za javne servise, kao i zakonska obaveza za raspodelu javnih sredstava i dobara tako da se zaštiti taj vid kreativnog rada.

Navedeno je i da je neophodno raditi i na otvaranju muzičkog centra Srbije koji bi promovisao razvoj domaće muzičke industrije u zemlji i svetu.

Kako je navela PKS, prioritet organizacije panela posvećenih kreativnoj industriji jeste da se rasvetle i jasno predstave problemi koje stvara kradja proizvoda stvaralaštva, zatim nedovoljna svest o podržavanju domaćeg stvaralaštva i spora izmena zakona i poreskih politika”.

sokojAsset 2

PANEL – DOMAĆE MUZIČKO STVARALAŠTVO

PANEL – DOMAĆE MUZIČKO STVARALAŠTVO