Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Muzički izvođači i muzički autori (MIMA) nova je grupacija u okviru Udruženja za kreativnu industriju Privredne komore Srbije, na čije čelo je izabrana Ana Stanić, muzički umetnik, koja će obavaljati funkciju predsednika Grupacije, dok će njen zamenik biti kolega Željko Vasić.

Jedna od ključnih tema u narednom periodu biće promocija i zaštita domaće muzike i autorskih prava.

Grupaciju su inicirala i formirala reprezentativna udruženja muzičkih izvođača i autora: Udruženje muzičara džez, rok i zabavne muzike Srbije, Udruženje kompozitora Srbije i Savez estradnih muzičkih umetnika Srbije.

Foto: PKS/Branimir Gajić
sokojAsset 2

OSNOVANA GRUPACIJA MUZIČKIH AUTORA U OKVIRU PKS

OSNOVANA GRUPACIJA MUZIČKIH AUTORA U OKVIRU PKS