Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Pod ovim naslovom upravo je objavljena, od strane Službenog glasnika, najnovija knjiga Vladimira Marića, kao nov značajan doprinos pravnoj literaturi, koja se bavi autorskim pravom i intelektualnom svojinom.

Napisana tako da se pitko čita, ne samo od čitalaca koji se bave ovom materijom, već i od strane šire zainteresovane publike, sa jasno i sistematski raspoređenom građom, te slikovitim primerima iz domaće i inostrane sudske prakse, ova knjiga predstavlja izuzetno važnu kockicu u mozaiku našeg razumevanja autorstva, autorskog dela kao i njegovog posebno važnog, odnosno presudno bitnog elementa: originalnosti.

Autor Vladimir Marić nije nepoznat kao autor naučnih radova, pa je tako autor tri knjige, kao i većeg broja stručnih članaka iz oblasti žigova i autorskog prava. Kao visoko školovani pravnik, magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, ali i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Torinu (Italija). Imao je i značajnu univerzitetsku karijeru, kao nastavnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, te predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1998. godine zaposlen je u Zavodu za intelektualnu svojinu, u kome prelazi put od pripravnika, do direktora ove važne institucije, na koje mesto je izabran 31. januara 2018. godine.

Iskreno preporučujemo ovo interesantno štivo svim našim članovima, ali i ostalim zainteresovanim čitaocima koje ova tematika zanima.

sokojAsset 2

„ORIGINALNOST AUTORSKOG DELA“ KNJIGA VLADIMIRA MARIĆA

„ORIGINALNOST AUTORSKOG DELA“ KNJIGA VLADIMIRA MARIĆA