Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Izuzetno uspešni plenumi, uz učešće značajnog broja članova Sokoja, održani su 16. aprila i 29. aprila putem video konferencije.

Članovima Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja poslati su dokumenti, kao i prezentacija mailom, a ostali članovi Sokoja su mogli sa ovim dokumentima da se upoznaju putem sajta i portala za autore.

Sa strane Sokoja, plenumima su prisustvovali direktor Sokoja Dejan Manojlović, šef Službe IT Damir Oravec i konsultant Dejan Smiljanić.

Učesnici su, bilo da su sugestije i komentare slali mailom, bilo da su lično uzeli učešće u plenumima, bili izuzetno konstruktivni, a sve sugestije koje su tom prilikom dobijene biće predočene Upravnom odboru Sokoja, kako bi se na kraju formirao konačni predlog Strategije, koji će biti dostavljen Aktuelnom sazivu Skupštine Sokoja, koji će na kraju i odlučivati o Strategiji.

Želja je da se, zbog važnosti teme, u raspravu uključi što šire članstvo Sokoja, pa će ovakav vid komunikacije sa članstvom biti nastavljen i u daljem periodu, a ukoliko epidemiološki uslovi budu dozvoljavali, plenumi po svim važnim i aktuelnim pitanjima biće održavani i uživo.

sokojAsset 2

ODRŽANI PLENUMI POVODOM PREDLOGA STRATEGIJE IZRADE NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA SOKOJA

ODRŽAN PRVI ONLINE PLENUM SOKOJA