Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Održan je još jedan, treći u nizu, uspešan Plenum na temu: Strategija novog Informacionog sistema Sokoja.

Format sastanka je ovoga puta, zbog zakonskih i epidemioloških mogućnosti, bio uz pretežno učešće članova uživo, dok je jedan broj članova učestvovao i uključenjem putem video linka.

Izuzetno konstruktivnoj diskusiji, koja je nastala posle prezentacije direktora Sokoja, prisustvovali su u Potpredsednik UO Sokoja g. Milan Djurdjević, kao i stručni IT Konsultant g. Dejan Smiljanić, koji su, zajedno sa direktorom g. Dejanom Manojlovićem, prisutnima davali i dodatna obaveštenja u vezi sa ovom važnom temom.

Plenumi, na kojima je posebno insistirao UO Sokoja, zamišljeni su kao mesto na kome treba pretresti sva moguća sporna pitanja, kako bismo svi na sednicu Skupštine došli pripremljeni i sa jasnim stavovima i raščišćenim dilemama, te doneli adekvatnu odluku.

Primećeno je, te konstatovano od strane učesnika Plenuma, da su i na ovoj, a i na prethodnim sednicama, u nedovoljnom broju učestvovali članovi Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, koji i donese odluku.

Sledeća sednica Plenuma u istom formatu kao ova, biće održana 28. oktobra sa početkom u 11h, o čemu će članovi biti blagovremeno obavešteni, putem e-maila.

                                                         Stručna služba Sokoja

sokojAsset 2

ODRŽAN PLENUM U VEZI SA STRATEGIJOM NOVOG IS SOKOJA

OLAKŠICE KORISNICIMA – POPUSTI