Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

24. Radio-dani RAB Srbija održani su od 6. do 8. novembra u hotelu ,,Mona” na Zlatiboru, a u organizaciji Udruženja radio-stanica RAB Srbija.

U okviru ovog događaja održan je i panel ,,Domaća muzika danas – Izazovi našeg muzičkog stvaralaštva”. Moderator je bio Marko Spalević (NAXI radio), a panelisti: Aleksandar Gajović (novinar i pisac), Petar Janjatović (novinar i pisac), Dragan Gaga Popović (novinar i pisac), Vida Samardžić (PKS), Ana Stanić (kantautorka).

Ispred Sokoja, panelu su prisustvovali i Jovan Milošević, zamenik direktora, kao i Srećko Barbarić, direktor Sektora za dokumentaciju i raspodelu.

Diskutovalo se o potrebi menjanja odnosa domaćih radio emitera prema domaćem muzičkom stvaralaštvu i načinima da se poveća prisutnost domaće muzike na programima radio stanica.  Uvođenje minimalne kvote emitovanja domaćeg muzičkog stvaralaštva obezbedilo bi veću zastupljenost domaće muzike u medijskim programima. Razvijenija svest o podržavanju domaćeg muzičkog stvaralaštva je važna i prilikom kreiranja zdrave konkurencije na tom tržištu i stvaranja uslova za samoodrživost domaće muzičke industrije, istaknuto je tokom panela.

sokojAsset 2

ODRŽAN PANEL ,,DOMAĆA MUZIKA DANAS – IZAZOVI NAŠEG MUZIČKOG STVARALAŠTVA”

ODRŽAN PANEL ,,DOMAĆA MUZIKA DANAS – IZAZOVI NAŠEG MUZIČKOG STVARALAŠTVA”