Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Tema Godišnjeg seminara CISAC-a, održanog 8. decembra u Budimpešti, bili su izazovi i strategije kolektivne zaštite u vremenu nakon pandemije korona virusom. Prisustvovalo je 60 učesnika iz 29 zemalja, a Sokoj su predstavljali Srećko Barbarić, Direktor sektora za dokumentaciju i raspodelu i Pavle Pavičić, Šef Službe za međunarodne pravne poslove.

Tokom seminara razmenjena su iskustva i strategije za prevazilaženje različitih izazova u post-kovid eri, sa kojima su se suočile organizacije Centralne i Istočne Evrope. Cilj CISAC-a je podrška stvaraocima i organizacijama – članicama, kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou kroz mnoge pravne, lobističke i komunikacijske aktivnosti, te je posvećena velika pažnja jačanju koordinacije između nacionalnih organizacija i CISAC-a.

Bilo je reči i o stalnoj potrebi društava da poboljšavaju i ažuriraju svoje IT alate kako bi se prilagodili promenama na sve konkurentnijem tržištu. Razmatrano je i koja je uloga CISAC-a u tom procesu i na koji način može da pomogne.

sokojAsset 2

ODRŽAN GODIŠNJI SEMINAR CISAC-A

ODRŽAN GODIŠNJI SEMINAR CISAC-A