Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

U Budimpešti je 16. i 17. novembra održan dvodnevni godišnji seminar CISAC-a o primeni Obavezujuće rezolucije (CISAC/BIEM Binding Resolutions Training). Učestvovalo je više od 25 kolektivnih organizacija iz Evrope sa oko 70 delegata.

Predstavnici Sokoja su bili: Jelena Vasić, šef Službe za dokumentaciju, Sanja Nikolić, šef Službe za raspodelu i Srećko Barbarić, direktor Sektora za dokumentaciju i raspodelu.

Na seminaru su obrađene odredbe Obavezujuće rezolucije, kao i aktuelne teme u vezi dokumentacije i raspodele muzičkih dela u kolektivnom ostvarivanju. Predavači su bili Declan Ruden, Sylvain Piat, Peter Tóth (Artisjus). Direktor Sektora za dokumentaciju i raspodelu, Srećko Barbarić održao je zapaženu prezentaciju Projekat regionalne baze muzičkih dela.