Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Na konkurs Fonda za kulturna davanja prijavljeno je ukupno 178 projekata iz oblasti umetničke muzike, 71 iz džez muzike,  50 iz narodne i 245 iz oblasti popularne muzike (rokenrol, pop, bluz itd.).

Od tog broja, odlučeno je da se sredstva dodele za 117 projekata iz oblasti umetničke, 46 iz oblasti džeza, 7 iz narodne i 62 iz oblasti pop i rok muzike.

Ukupan iznos dodeljenih sredstava je 36.080.000,00 dinara.

Spisak projekata kojima su odobrena sredstva dostupan je na linku

sokojAsset 2

ODOBRENI PROJEKTI FONDA ZA KULTURNA DAVANJA ZA 2021. GODINU

AUTORSTVO U MUZIČKOM STVARALAŠTVU