Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije

SOKOJ

Upravni odbor je na današnjoj sednici,16.04.2021. godine, doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Sokoja na kojoj će se odlučivati o usvajanju Predloga Statuta Sokoja, kao i o usvajanju Predloga Poslovnika o radu Skupštine.

Materijal možete videti na portalu za autore.

sokojAsset 2

ODLUKА O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE SOKOJA